Editör Kurulu

EDİTÖR (YAYIN) KURULU

 

 

EDİTÖR

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail: seyithanseydosoglu@siirt.edu.tr

 

 

 

Türkçe Dil Editörü

Doç. Dr. Arzu ÇIĞ

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

E-Mail: arzu@siirt.edu.tr

 

 

 

İngilizce Dil Editörü

Dr. Ayman EL SABAGH

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail: aymanelsabagh@gmail.com

 

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail: kahafe1974@yahoo.com

Prof. Dr. B. Tuba BİÇER

Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail: tbicer@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Nesrin ÖRÇEN

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail:  nesrin.orcen@ege.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah KAHRİMAN

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

E-Mail: kahraman@harran.edu.tr

Prof. Dr. Younes Rezaee DANESH

Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

E-Mail: younes_rd@yahoo.com

Prof. Dr. Orhan DENGİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

E-Mail: odengiz@omu.edu.tr

Doç. Dr. Mesut BUDAK

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

E-Mail: m.budak@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ACİR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

E-Mail: nurullah.acir@ahievran.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ

Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

E-Mail: asessiz@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz BAYHAN

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

E-Mail: ybayhan@nku.edu.tr

Doç. Dr. M. Fırat BARAN

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü

E-Mail: firat.baran@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Osman GÖKDOĞAN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

E-Mail: osmangokdogan@gmail.com

Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

E-Mail: sait.engindeniz@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge CAN NİYAZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

E-Mail:  ozgecanniyaz@comu.edu.tr

Prof. Dr. Fatih ÇELEN

Uşak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

E-Mail: fatih.celen@usak.edu.tr

Doç. Dr. Elif BABACANOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

E-Mail: elifbabacanoglu@yyu.edu.tr

Doç. Dr. Hakan İNCİ

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

E-Mail: hinci@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül TÜLEK

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

E-Mail: betultulek@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Orhun SOYDAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

E-Mail: orhunsoydan@ohu.edu.tr

Prof. Dr. Gölgen BAHAR ÖZTEKİN

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

E-Mail: golgen.oztekin@ege.edu.tr

Doç. Dr. Nurhan KESKİN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

E-Mail: keskin@yyu.edu.tr

Dr. Muhammad Ali Raza

Sichuan Agricultural University, College of Agronomy, China

E-Mail: razaali0784@yahoo.com

Dr. Muhammad Aamir

University of the Poonch Rawalakot, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Pakistan

E-Mail: Iqbaaamir1801@yahoo.com

Dr. Akbar HOSSAIN

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI), Dinajpur, Bangladesh

E-Mail: akbarhossainwrc@gmail.com

Dr. Ram Swaroop MEENA

Banaras Hindu University, , Department of Agronomy, BHU, Varanasi-221005, India

E-Mail: meenarsmeenaagro@gmail.com