Determination of the Appropriate Sowing Time for Bread and Durum Wheat in Siirt Ecological Conditions

Authors

  • Çağdaş Can TOPRAK Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
  • fatih ÇIĞ Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Yeşim TOĞAY Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu, Fethiye

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp975-994

Keywords:

Bread wheat, durum wheat, sowing time, yield

Abstract

This study was carried out with objective to determine the suitable sowing time of durum and bread wheat under Siirt ecological condition in 2015-2016 growing season. Artuklu (durum wheat) and Ceyhan 99 (bread wheat) cultivars which are commonly grown in region were used as material, the experiment materials were sown at five different sowing date as 1 October, 15 October, 1 November, 15 November and 25 November, respectively. In this study plant height, spike height, the number of spike per square meter, the number of spikelets, seed number per spike, 1000-seed weight, biological yield, grain yield, harvest index, the number of tillering, 10 spike weight and Hektoliter have been investigated. The results indicated that there were significant differences among plant height, spike height, the number of tillering, the number of spike per square meter, seed number per spike, 1000-seed weight and biological yields. The highest grain yield obtained from 2nd sowing time of Artuklu cultivar as 908.97 kg da-1 and 3th sowing time of Ceyhan 99 as 866,00 kg da-1, respectively. According to results, it was determined that the most suitable sowing time was 28th of October for Ceyhan 99 bread wheat cultivar, while it was 14th of October for Artuklu durum wheat cultivar under Siirt ecological conditions.

References

Akdamar, M., Gökkuş A., Tayyar Ş., 2002. Çanakkale şartlarında farklı ekim zamanlarının ekmeklik buğday çeşitlerinde verim ve verim ile ilişkili öğelere etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2): 81-87.

Akgün İ., Altındal D., Kara B., 2011. Isparta ekolojik koşullarında ekmeklik ve makarnalık bazı buğday çeşitlerinin uygun ekim zamanlarının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 17: 300-309.

Akkaya, A. 1994. Erzurum Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarının İki Kışlık Buğdayda Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. DOGA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18, 161-168.

Akman, Z., Yılmaz, F., Karadoğan, T., Çarkçı, K., 1999. Isparta ekolojik Koşullarına Uygun Yüksek Verimli Buğday Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, S: 366-371.

Anonim 2013. http:http://www.tarimk utuphanesi.com. tr 2016

Anonim 2016a. http:http://www.tarimk utuphanesi.com. tr 2016

Anonim, 2016b. http://bilgitc.blog spot.com.tr

Anonim 2016c. http://www.sun gurlutb.org.tr

Anonim, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr

Aydın, N., Bayramoğlu, H.O., Mut, Z., Özcan, H., 2005. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının Karadeniz koşullarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11; (3), 257-262.

Balkan, A., Gençtan, T. 2005. Un kalitesini yükseltmek için paçala karıştırılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Tekirdağ koşullarındaki verim ve kalite unsurlarının belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya. 1: 149-154.

Çalışkan, M., 2007. Horasan buğdayının (Triticum turanicum) farklı ekim zamanlarına ve ekim sıklıklarına tepkisinin belirlenmesi., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çığ, F., Sönmez. F., Erman, M. 2020. Tir buğdayı yetiştiriciliği yapılan alanların (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.) toprak ve bitki analizleri ile beslenme durumlarının ortaya konulması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1). 113-124.

Doğan, Y., Toğay, Y., Toğay, N. 2014. Türkiye’de tescil edilmiş bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin mardin - kızıltepe koşullarında verim ve bazı verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24 (3): 241-247.

Gençtan, T., Sağlam, N. 1987. Ekim zamanı ve ekim sıklığının üç ekmeklik buğday çeşidinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. TÜBİTAK, Türkiye Tahıl Sempozyumu Bildiri Özetleri, 6-9 Ekim, Bursa.

Karaman, M., Seydoşoğlu, S., Çam, B. 2020. Diyarbakır ili koşullarında augmented deneme deseninde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal özellikler yönünden incelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(9): 195-205.

Kaya, Z., M., Gök, H., Kaptan, 1995. Toprak Bilimi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 73 Ders Kitapları Yayın No; 16, Adana.

Kendal, E., Tekdal, S., Aktaş, H., Altıkat, A., Karaman, M., Baran, İ. 2011 Diyarbakır ekolojik koşullarında uygun yabancı yazlık makarnalık buğday çeşitlerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Tarım Kongresi Cilt-1 Sayfa: 242-245 Bursa.

Öztürk, A., Çağlar, Ö., 1999. Erken gelişme dönemlerindeki biçme uygulamalarının kışlık buğday genotiplerinde verim ve verim unsurlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi., 30 (2): 131-138.

Kün, E. 1988. Serin iklim tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı.

Soysal, S., Çığ, F., Erman, M. 2020. Siirt ili koşullarında mikrobiyolojik ve inroganik gübrelemenin ekmeklik ve makarnalık buğdayda verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(9): 178-186.

Shuja, M.N., Nayab, D., Ali, M., Iqbal, A., Khalil, I.H. 2010. Evaluating the response of wheat genotypes to forage clip-ping. International Journal of Agricultural Biology 12: 111–114.

Winter, S.R., Musick, J.T. 1993. Wheat Planting Date Effects on Soil Water Extraction and Grain Yield. Agronomy Journal. 85(4): 912-916.

Witt, M.D. 1996. Delayed Planting Opportunities with Winter Wheat in the Central Great Plains. Journal of Production Agriculture. 9(1): 74-78.

Yiğitoğlu, D. 1999. Kahramanmaraş koşullarında farklı ekim zamanlarının buğdayın gelişme dönemleri, verim ve verim unsurları üzerindeki etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 49 s.

Published

2020-12-04

How to Cite

Çağdaş Can TOPRAK, fatih ÇIĞ, & Yeşim TOĞAY. (2020). Determination of the Appropriate Sowing Time for Bread and Durum Wheat in Siirt Ecological Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 977-996. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp975-994

Issue

Section

Articles