Purpose and Scope

AMAÇ

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi Uluslararası hakemli dergi olup, tarım ve bununla ilgili tüm bilimlerde yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları, bilimsel çalışmaların erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını artırmak, bilime ivme kazandırmak ve bilim insanlarına fayda sağlamak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 

 

KAPSAM

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir.