Determination of Silage Quality of Grasspea (Lathrus sativus L.) and Triticale (xTriticosecale Wittmack) Mixtures


Abstract views: 458 / PDF downloads: 300

Authors

  • Erdal KARADENİZ Mardin Artuklu Üniversitesi
  • Abdullah EREN Mardin Artuklu Üniversitesi
  • Veysel SARUHAN Dicle Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp114-124

Keywords:

Silage quality, ADF, NDF, mixed

Abstract

The aim of thisstudywas to investigate the quality characteristics of silage obtained by mixing Grasspea (Lathyrus sativus L.) and Tritikale (xTriticosecale Wittmack) yields in different ratios under the ecological conditions in Kiziltepe district of Mardin province. Field experiments were carried out in the 2016-2017 and 2017-2018 growing seasons in the farminglands of Kiziltepe district, mainly in Koprubasi village.‘‘GAP Blue’’ grasspea variety and ‘‘Tatlicak-97’’triticale variety were used as material. Mix ratios of 100% grasspea, 100% triticale, 80% grasspea + 20% triticale, 60% grasspea + 40% triticale, 40% grasspea + 60% triticale, 20% grasspea + 80% triticale were used in the study. The material to be silage was placed in embossed vacuum bags in 1 kg mixtures and prepared in 3 replications with a lavion vacuum machine so that there was no air inside. Vacuumed bags were opened 45 days later and physical (color, odour and structure) and chemical (silage pH value, ADF, NDF, crude protein, crude ash, dry matter and lactic acid ratios) analyses were made. In terms of physical properties, the highest quality class was obtained from the 100% triticale silage. In terms of chemical properties; desired results were obtained from 100% triticale silage (for pH value and dry matter rate), 100% grasspea silage (for ADF rate, NDF rate raw protein), 100% triticale silage (for raw ash and fleig score). The results of our study indicated that 80% grasspea + 20% triticale silage mixture

References

Anlarsal, A.E., Ülgen, A.C., Gök, M., Yücel, C., Çakır, B., Onaç, İ. 1996. Çukurova’da tek yıllık baklagil yem bitkisi+mısır üretim sisteminde baklagillerin ot verimleri ile azot fiksasyonlarının saptanması ve mısır üretiminde azot kullanımını azaltma olanakları. Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum.

Anonim, 1993. Bestimmungdes pH-Wertes.In:DiechemischenuntersuchungenvonFuttermitteln. Teil 18 Silage. Abschnit18.1Bestimmungdes pH-Wertes. MethodenbuchBd. III., VDLUFAV Verlag, Darmstadt.

Aydoğan, S., Şahin, M., Göçmen, Akçacık, A., Ayrancı, R. 2011. Konya koşullarına uygun yüksek verimli ve kaliteli arpa genotiplerinin belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(1): 10-16.

Bremner, J.M. 1965. Methods of soilanalysispart 2. chemical and microbiologicalproperties. in ed. American Society of Agronomy, Inc. Pub. Argon Series, No.9 Madison. Wisconsin, U.S.A.

Budak, F., Budak, F. 2014. Yem bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1): 01-06.

Bulgurlu, Ş., Ergül, M. 1978. Yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz metotları. E Ü. Basımevi Yayın No: 127, İzmir, 176s.

Can, M., Kaymak, G., Gülümser, E., Acar, Z., Ayab, İ. 2019. Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi,34(3): 371-376.

Carr, P.M.,Horsley, R.D., Poland, W.W. 2004. Barley, Oat And Cereal–PeaMixtures As DrylandForagesĠn The Northern Great Plains. Agronomy Journal. 96(3): 677-684.

Genç, H., Şahin, A. 2001. Batı akdeniz ve güney ege bölgesinde yetişen bazı Lathyrus L. türleri üzerinde sito taksonomik araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1): 98-112.

Geren, H. 2014. Farklı oranlarda baklagil yembitkileri ile silolanan dev kralotu (Pennisetum hybridum)'nun bazı kalite özellikleri üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(2): 209-217.

Geren,H., Avcioglu, R., Soya, H., Kir, B. 2008. Intercropping of cornwithcowpea and bean: biomassyield and silagequality, AfricanJournal of Biotechnology, 7(22): 4100-4104.

Goodrich, R.D.,Meiske, J.C. 1985. Corn and sorghumsilages. Forages: the science of grasslandagriculture / under the editorialauthorship of Maurice E. Heath, Robert F. Barnes, Darrel S. Metcalfe; with 107 additionalcontributingauthors. 4th ed. Ames, Iowa, U.S.A. Iowa StateUniversityPress p. 527-536.

Kalaycı, M. 2005. Örneklerle jump kullanımı ve tarımsal araştırma için varyans analizi modelleri, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, yayın no:21.

Kılıç, A. 1986. Silo yemi öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri. Bilgehan Basımevi, İzmir.

Kutlu, H.R., Görgülü, M., Çelik, L.B. 2005. Genel hayvan besleme ders notu. Çukurova Üniversitesi, Adana, 23-24.

Liu, Q.H., Shao, T., Zhang, J.G. 2013. Determination of aerobicdeterioration of cornstalksilagecausedbyaerobicbacteria. Animal Feed Science and Technology, 183(3-4): 124-131.

Neto, A.M.B., Marques, L.G., Prado, M.M.,Sartori, D.J., 2014. Mass transfer in infrareddrying of gel-coatedseeds. Advanc Chem Eng Sci, 4, 39-48.

Önal Aşçı, Ö., Acar, Z. 2018. Kaba yemlerde kalite. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, 112 s, Ankara.

Ross, S.M., King, J.R., O’Donovan, J.T., Spaner, D. 2004. Foragepotential of ıntercroppingberseemcloverwithbarley, oatortriticale. AgronomyJournal. 96: 1013–1020.

Seydoşoğlu, S. 2018. Farklı oranlarda karıştırılan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hâsıllarının silaj kalitesine etki eden organik asit oranlarının belirlenmesi. Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 893-898.

Seydoşoğlu, S. 2019a. Effects of different mixture ratios of grass pea (Lathyrus sativus L.) and barley (Hordeum vulgare) on quality of silage. Legume Research, 42(5): 666-670.

Seydoşoğlu, S. 2019b. Farklı oranlarda karıştırılan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) hâsıllarının silaj ve yem kalitesine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 56 (3):297-302.

Seydoşoğlu, S., Gelir, G. 2019. Farklı oranlarda karıştırılan mürdümük (Lathrus sativus L.) ve arpa (Hordeumvulgare L.) hâsıllarının silaj özellikleri üzerinde bir araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 397-406.

Tan, M., Serin, Y. 1996. Fiğ + tahıl karışımlarında karışım oranlar ve biçim zamanlarının makro besin elementi kompozisyonuna etkileri. Türkiye 3. Çayır Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum.

Tan, M., Serin, Y. 2013. Baklagil Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:190, 222s.

Turan, N. 2019. Macar fiği ile arpa yaş otunun farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen silajın kimyasal kompozisyonu ve kalite parametrelerinin belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17): 787-793.

Published

2020-06-01

How to Cite

Erdal KARADENİZ, Abdullah EREN, & Veysel SARUHAN. (2020). Determination of Silage Quality of Grasspea (Lathrus sativus L.) and Triticale (xTriticosecale Wittmack) Mixtures. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 249–259. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp114-124

Issue

Section

Articles