Performances of Some Sorghum Genotypes Under Eskişehir Ecological Conditions


Abstract views: 37 / PDF downloads: 31

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10815404

Keywords:

Adaptation, sorghum, genotype, yield

Abstract

The research was conducted in the 2023 growing season as a second crop after the wheat harvest, with the aim of determining the yield characteristics of some sorghum genotypes that can be grown under the ecological conditions of Eskişehir. The experiment was established according to the randomized complete block design with three replications. The study examined the number of days to 50% flowering, plant height, number of tillers per plant, stem diameter, leaf ratio, stem ratio in the plant, dry matter ratio, and green forage yield. Significant differences were found among the lines and varieties for all the studied traits. According to the research results, the days to 50% flowering of different varieties and lines ranged from 72.0 to 87.7 days, plant heights from 122.7 to 315.0 cm, the average number of tillers per genotype was 2.6, stem diameter ranged from 7.9 to 18.3 mm, leaf ratios from 10.9% to 22.9%, stem ratio from 77.1% to 89.6%, dry matter ratios from 15.6% to 30.9%, and green forage yields from 2152.0 to 5614.1 kg da-1. It is recommended to cultivate the Greengo and Erdurmuş varieties and the line number 12 in Eskişehir and similar ecological conditions in terms of green forage yield. However, more studies should be conducted, as single-year results do not always yield correct outcomes in agricultural production.

References

Anonymous, 2022. (https://data.tuik.gov.tr/Kategori), (Erişim tarihi: 25.10.2023)

Acar, R., Akbudak, M.A., Sade, B., 2000. Konya ekolojik şartlarında silajlık Sorgum-Sudan otu melezlerinin verimleri ile verimi etkileyen bazı özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(29): 88- 95.

Acar, R., Akbudak, M.A., Sade, B., 2001. Sorgum x sudan otu melezi (silaj amaçlı). Konya Ticaret Borsası Dergisi, 9:18-23.

Açıkgöz, E., 1995. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Bursa.

Afzal, M., Ahmad, A., Ahmad, A.H., 2012. Effect of nitrogen on growth and yield of sorghum forage (Sorghum bicolor (L.) Moench Cv.) under three cuttings system. Cercetări Agronomice in Moldova, 4(152): 57-64.

Akbudak, M.A., Sade, B., Acar, R., 2004. Farklı biçim dönemlerinin ve azot uygulamalarının sorgum (Sorghum bicolor L.) x Sudan Otu (Sorghum sudananse L.) melezinde verim ve bazı özellikler üzerine etkileri. Bitkisel Araştırma Dergisi, 1: 1-10.

Almodares, A., Hadi, M.R., 2009. Production of bioethanol from sweet sorghum: a review. African Journal of Agricultural Research, 4(9): 772-780.

Atalay, M., 2019. Farklı azot uygulamalarının sorgum x sudanotu (Sorghum Bicolor (L.) Monech x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) melez çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Atış, I., Konuşkan, O., Duru, M., Gözübenli, H., Yılmaz, S., 2012. Effect of harvesting time on yield, composition and forage quality of some forage sorghum cultivars. International Journal of Agriculture and Biology, 14: 879-886.

Ayan, İ., Acar, Z., Başaran, U., Aşcı, Ö.Ö., Mut, H., 2006. Samsun ekolojik koşullarında bazı burçak (Vicia ervilia l.) hatlarının ot ve tohum verimlerinin belirlenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3): 318-322.

Başaran, R., 2011. Bartın'da sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) çeşitlerinin ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bhale, N.L., Borikar, S.T., 1982. Male-Sterile single crosses for hybrid seed production in grain sorghum. Seed Science and Technology, 10: 373-378.

Bilen, Y., Türk, M., 2021. Banaz şartlarında ikinci ürün sorgum-sudanotu melezlerinin yetiştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 46-51.

Budak, F., Budak, F., 2014. Yem bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1): 1-6.

Castanho, C.T., Oliveria, A.A., Prado, P.I.K.L., 2015. Does extreme environmental severity promote plant facilitation? An experimental field test in a subtropical coastal dune. Oecologia, 178: 855-866 s.

Çeçen, S., Öten, M., Erdurmuş, C., 2005. Batı Akdeniz sahil kuşağında sorgum (Sorghum bicolor L.), sudanotu (Sorghum sudanense Staph.) ve mısırın (Zea mays L.) ikinci ürün olarak değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3): 337-341.

Çelik, B.V., Türk, M., 2021. The determination of forage yield of quality of some sorghum and sorghum sudangrass cultivars in ecological conditions of uşak province. Turkish Journal of Range and Forage Science, 2(1): 1-7.

Çoban, N.Ü., Acar, R., 2018. Farklı tohum yataklarına ekilen sorgum sudan otu çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 7(2): 32-38.

Dogget, H., 1988. Sorghum. International Development Research, Canada.

Gençkan, M.S., 1983. Yembitkileri Tarımı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir.

Hosaflıoğlu, İ., 1998. Sorgum, sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinin silaj amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirilme olanakları. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Karataş, Z., 2011. Çukurova koşullarında II. ürün olarak bazı sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinin biçim zamanının hasıl verim ve kalite unsurlarına etkileri üzerine bir araştırma. Yüksek lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Küçüksemerci, O., Baytekin, H., 2017. Çanakkale koşullarında yetiştirilen şeker sorgumda ekim sıklığının verim ve kalite özelliklerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1): 95–100.

Mülayim, M., Özköse, A., Işık, Ş., 2009. Konya koşullarında sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal özelliklerin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 2: 627-630.

Öktem, A., Öktem, A.G., Demir, D., 2021. Geç olum süresine sahip bazı tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccaharatum (L.) Mohlenbr.) genotiplerinin biyokütle verimi ve yem kalitesinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(2): 315 – 325.

Özmen, S., 2017. Bingöl koşullarında farklı sorgum türlerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bingöl.

Salman, A., Budak, B., 2015. Farklı sorgum x sudanotu melezi (Sorghum Bicolor x Sorghum Sudanense Stapf.) çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerine bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2): 93- 100.

Sas Institute Inc. 2011. Base SAS9.3 Procedures Guides (computer program), 536p.

Tanrıkulu, A., Dokuyucu, T., Avcı, İ., 2020. Yazlık ve kışlık ekilen yulaf (Avena sativa L.) genotiplerinin yeşil ot verimi ve silaj özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 53-64.

Downloads

Published

2024-03-26

How to Cite

ERKOVAN, Şule, & AFACAN, H. . (2024). Performances of Some Sorghum Genotypes Under Eskişehir Ecological Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 107–115. https://doi.org/10.5281/zenodo.10815404

Issue

Section

Articles