Determination of Energy Use Efficency and Indicators of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Production


Abstract views: 21 / PDF downloads: 27

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11311379

Keywords:

Dry bean, energy use efficiency, Kırklareli, specific energy

Abstract

The aim of this study is to determine the energy use efficiency in dry bean production. Energy use efficiency calculations were made for the 2023 production season. The study was carried out in the Central district of Kırklareli province of Turkey. Within the scope of the study, total energy input was calculated as 16717.86 MJ ha-1 and total energy output was calculated as 34440 MJ ha-1. Energy use efficiency in dry bean production was calculated as 2.06, specific energy as 9.71 MJ kg-1, energy efficiency as 0.10 kg MJ-1 and net energy as 17722.14 MJ ha-1. Energy input types in dry bean production were examined. It was observed that it consists of 6633.38 MJ ha-1 (39.68 %) direct energy, 10084.48 MJ ha-1 (60.32 %) indirect energy, 2507.99 MJ ha-1 (15 %) renewable energy and 14209.87 MJ ha-1 (85 %) non-renewable energy. According to the 2023 production season study data, dried beans production can be said to be profitable in terms of energy use.

References

Abacı, E., Kaya, M., 2018. Farklı termal suların fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de çimlenme ve bazı fide gelişim özelliklerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 1-6.

Alam, M.S., Alam, M.R., Islam, K.K., 2005. Energy flow in Agriculture: Bangladesh. American Journal of Environmental Sciences, 1(3): 213-220.

Anonymous, 2024a. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı, Ürün Masaları. (https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Bültenler/OCAK%202022/Kuru%20Fasulye%20Ocak%20Bülteni.pdf), (Erişim tarihi: 12.02.2024).

Anonymous, 2024b. T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi. (http://www.kirklareliilozelidaresi. gov.tr/cografi-konumu), (Erişim tarihi: 12.02.2024).

Anonymous, 2024c. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (https://kirklareli.ktb.gov.tr /TR-64281/cografya.html), (Erişim tarihi: 12.02.2024).

Anonymous, 2024d. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (https://www.mgm .gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KIRKLARELI), (Erişim Tarihi: 12.02.2024).

Awad Alla, A.M.E., Alhafiez, A.A., Abdoo, S., 2014. Energy consumption for production of some winter food crops in river Nile state, Sudan. Environment and Natural Resources Journal, 2: 7–11.

Azarpour, E., Mehr, A. S., Moraditochaee, M., Reza, H., 2013. Evaluation greenhouse gases and energy of pumpkin production in north of Iran. International Journal of Biosciences, 3(8): 182-190.

Baran, M.F., Gökdoğan, O., Bağdatlı, C., Bellitürk, K., 2015. Energy balance of rice production in Turkey: a case study for Kırklareli province. Ecronicon Open Access Agriculture, 1(4): 167-173

Baran, M.F., 2016. Energy analysis of summery vetch production in Turkey: A case study for Kırklareli province. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 16(2): 209-215.

Baran, M.F., Gökdoğan, O., 2016. Determination of energy balance of sugar beet production in Turkey: a case study for Kirklareli province. Springer Energy Efficiency, 9(2): 487-494.

Baran, M.F., Gökdoğan, O., 2017. Energy balance in production of chickpea in Turkey: A study performed in Adıyaman Province. Agronomy Research, 15(1): 25-32.

Baran, M.F., Gökdoğan, O., Bayhan, Y.,2021). Determination of energy balance and greenhouse gas emissions (GHG) of cotton cultivation in Turkey: a case study from Bismil district of Diyarbakır province. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 322-332.

Baran, M.F., 2022. Determination of energy use efficiency and greenhouse gas (GHG) emissions of persimmon (Diospyros kaki L.) production in Turkey (A Case Study in Adıyaman Province). Erwerbs-Obstbau.

Baran, M.F., Demir, C., Eliçin, A.K., Gökdoğan, O., 2023. Energy use efficiency and greenhouse gas emissions (GHG) analysis of garlic cultivation in Turkey. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 16(4): 63-67.

Bayhan, Y., 2016. İkinci ürün ayçiçeği üretiminde farklı toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemlerinin enerji kullanim etkinliğinin karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2):102-109.

Demircan, V., Ekinci, K., Keener, H.M., Akbolat, D., Ekinci, Ç., 2006. Energy and economic analysis of sweet cherry production in Turkey: A case study from Isparta province. Energy Conversion and Management, 47: 1761-1769.

Dilay, Y., 2021. Mısır tarımında enerji bilançosunun belirlenmesi (Zea mays L.). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (27): 583-587.

Ekinci, K., Demircan, V., Atasay, A., Karamursel, D., Sarica, D., 2020. Energy, economic and environmental analysis of organic and conventional apple production in Turkey. Erwerbs-Obstbau, 62(1): 1-12.

El Saleh, Y., 2000. Suriye ve Türkiye’de mercimek ve nohut hasadında mekanizasyon olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Gökdoğan, O., Seydoşoğlu, S., Kökten, K., Bengü, A.Ş., Baran, M.F., 2017. Energy ınput-output analysis of guar (Cyamopsis tetragonoloba) and lupin (Lupinus albus L.) production in Turkey. Agricultural Research Communication Centre, 40(3): 526-531.

Göktürk, B., 1999. Kuru soğanın hasada yönelik bazı özelliklerinin saptanması, kazıcı bıçaklı tip hasat makinesinin geliştirilmesi ve diğer hasat yöntemleri ile karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Güzel, E., 1986. Çukurova Bölgesinde yerfıstığının söküm ve harmanlanmasının mekanizasyonu ve bitkinin mekanizasyona yönelik özelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No:47, Ankara.

Hacıseferoğulları, H., Acaroğlu, M., Gezer, İ., 2003. Determination of the energy balance of the sugar beet plant. Energy Sources, 25: 15-22.

Kazemi, H., Shahbyki, M., Baghbani, S., 2015. Energy analysis for faba bean production: A case study in Golestan province, Iran. Sustainable Production and Consumption, 3: 15-20.

Kitani, O., 1999. Energy for biological systems. In: The International Commission of Agricultural Engineering CIGR handbook of agricultural engineering: energy and biomass engineering, American Society of Agricultural Engineers.

Kizilaslan, H., 2009. Input-output energy analysis of cherries production in Tokat province of Turkey. Applied Energy, 86: 1354-1358.

Koctürk, O.M., Engindeniz, S., 2009. Energy and cost analysis of sultana grape growing: A case study of Manisa, west Turkey. African Journal of Agricultural Research, 4(10): 938-943.

Marakoğlu, T., Özbek, O., Çarman, K., 2010. Nohut üretiminde farklı toprak ışleme sistemlerinin enerji bilançosu. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 6(4): 229-235.

Mandal, K.G., Saha, K.P., Ghosh, P.K., Hati, K.M., Bandyopadhyay, K.K., 2002. Bioenergy and economic analysis of soy- bean-based crop production systems in central India. Biomass and Bioenergy, 23: 337-345.

Mohammadi, A., Tabatabaeefar, A., Shahin, S., Rafiee, S., Keyhani, A., 2008 . Energy use and economical analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil province. Energy Conversion Management, 49: 3566-3570.

Mohammadi, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S., Rafiee, H., 2010. Energy inputs-yield relationship and cost analysis of kiwifruit production in Iran. Renewable Energy, 35: 1071-1075.

Ozalp, A., Yilmaz, S., Ertekin, C., Yilmaz, I., 2018. Energy analysis and emissions of greenhouse gases of pomegranate production in Antalya province of Turkey. Erwerbs-Obstbau, 60(4): 321-329.

Ozbek, O., Gokdogan, O., Baran, M.F., 2021. Investigation on energy use efficiency and greenhouse gas emissions (GHG) of onion cultivation. Fresenius Environmental Bulletin, 30(2): 1125-1133.

Ozkan, B., Kurklu, A., Akcaoz, H., 2004. An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: A case study for Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy, 26: 89-95

Özcan, M.T., 1986. Mercimek hasat ve harman yöntemlerinin iş verimi, kalitesi, enerji tüketimi ve maliyet yönünden karşılaştırılması ve uygun bir hasat makinası geliştirilmesi üzerine araştırmalar. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yayınları, Yayın No: 46. Ankara.

Pekşen, E., Artık, C., 2005. Anti besinsel maddeler ve yemeklik tane baklagillerin besleyici değerleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 110-120.

Pimentel, D., 1980. Handbook of energy utilization in agriculture. Boca Raton, FL, CRC Pres.

Rafiee, S., Mousavi Avval, S.H., Mohammadi, A., 2010. Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Energy, 35: 3301-3306.

Samavatean, N., Rafiee, S., Mobli, H., Mohammadi, A., 2011. An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield, costs and income of garlic production in Iran. Renewable Energy, 36: 1808-1813.

Singh, R.S., De D., Chandra, H., 2001. Energy efficiency for wheat production under irrigated condition in Madhya Pradesh. Journal of Asian Economics, 43(2): 236-244.

Singh, J.M., 2002. On farm energy use pattern in different cropping systems in Haryana, India. International Institute of Management University of Flensburg, Sustainable Energy Systems and Management. Master of Science, Germany.

Sirat, A., 2020. Yerel kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin tane verimi, verim unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2): 245-254.

Şehirali, S., 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1089, Ders Kitabı: 314- 435, Ankara.

Sonmete, M.H., 2006. Fasulyenin hasat-harman mekanizasyonu ve geliştirme olanakları. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sonmete, M.H., Demir. F., 2007. Fasulyenin hasat-harman mekanizasyonunda enerji tüketimleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(41): 109-117.

Tipi, T., Çetin, B., Vardar, A., 2009. An analysis of energy use and input costs for wheat production in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2): 352-356.

Turan, N., Seydoşoğlu S., Baran M.F., Demir C., 2023. Determination of energy utilisation efficiency and greenhouse gas (GHG) emissions for forage pea production at Muş province in Turkey. Pakistan Journal of Botany, 55(4):1-6.

Uhlin, H., 1998. Why energy productivity is increasing: an I–O analysis of Swedish agriculture. Agricultural Systems, 56(4): 443-465.

Uzun, T., Baran, M.F., 2022. Energy ınput–output analysis of grape (Vitis vinifera L.) production in Turkey. Erwerbs-Obstbau 64(Suppl 1): 95–102.

Yaldız, O., Ozturk, H.H., Zeren, Y., Bascetincelik, A., 1993. Energy usage in production of field crops in Turkey. 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Conference Proceedings Book, October 11-14, Izmir, Turkey, pp. 527-536.

Downloads

Published

2024-06-07

How to Cite

DEMİR, C. (2024). Determination of Energy Use Efficency and Indicators of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Production. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(2), 474–481. https://doi.org/10.5281/zenodo.11311379

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)