The Effects of DAP (Diammoniumphosphate) Fertilizer Doses on Grain Yield and Some Yield Properties of Chickpea (Cicer arietinum L.) in the Ecological Conditions of Siirt Province


Abstract views: 508 / PDF downloads: 389

Authors

  • Sipan SOYSAL Siirt Üniversitesi, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
  • Özge UÇAR Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Murat ERMAN Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp832-840

Keywords:

Chickpea, Cicer arietinum L., yield, grain, DAP

Abstract

This research was conducted in 2018-2019 to determine the effects of different DAP fertilizer levels on the grain yield and some yield characteristics of chickpea in the ecological conditions of Siirt. DAP (Diammonium phosphate) fertilizer was used doses of 0, 3, 6, 9, 12 and 15 kg/da in the study. Trials were laid out in 3 replications according to a randomized block design. Within the scope of this research, plant height, first pod height, pod number per plant, number of seeds per plant, 100-grain weight and grain yield parameters were examined. Within the scope of this research, plant height, first pod height, pod number per plant, number of seeds per plant, 100-grain weight and grain yield parameters were examined. According to the results obtained from the study, plant height is 52,1-60,2 cm, first pod height is 29,8-36,5 cm, number of pods per plant is 17,2-31,7 pcs/plant, number of grain per plant is 18,3-33,2 pcs/plant, 100-grain weight is 30,4-34,0 g and yield varied between 101,2-165,4 kg da-1. In terms of all the parameters examined, it was determined that the most suitable DAP fertilizer dose in cultivation of chickpea in Siirt is 15 kg da-1.

References

Ahmed, M.A. 1989. Response of leaf surface and growth of maize varieties to nitrogen rates. Annals of Agriculture Science, 34 (2): 873-887.

Anonim, 2020. Altatarım [İnternet], Azkan çeşidi nohut, [07.07.2020], https://www.altattarim.com/azkan-sertifik ali-nohut-tohumu/

Arslan, D. 2003. Farklı azot dozlarının mercimekte (Lens culinaris Medic.) verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi. Yüksek lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Elmalı, H. 2007. Hibrit atdişi mısırda farklı gübre çeşitlerinin tane verimi, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Elmalı, H., Soylu, S. 2008. Melez atdişi mısırda farklı taban gübresi çeşitlerinin tane verimi, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (44): 104-112.

Erdin, F., Kulaz, H. 2014. Van-Gevaş ekolojik koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin ikinci ürün olarak yetiştirilmesi. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Özel Sayı (1): 910-914.

FAO, 2020. http://www.fao.org/fa ostat/en/#data/QC [Ziyaret Tarihi: 18.01.2020]

İnanlı, T. 2014. Ekmeklik buğdayda anıza ekim ve normal ekim koşullarında farklı gübre kombinasyonlarının verim ve verim unsurları üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yüksek lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kan, Y. 2007. Konya ekolojik koşullarında yetiştirilen kişniş (Coriandrum sativum L.)’de uygulanan organik ve inorganik gübrelerin verim ve uçucu yağ oranı üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (42): 36-42.

Kökten, K., Seydoşoğlu, S., Kaplan, M., Boydak, E. 2014. Forage nutritive value of soybean varieties. Legume Research-An International Journal, 37(2): 201-206.

Pettinger, N.A. 1953. The Effect of Fertilizers, Crop Rotation and Weather Conditions on the Anchorage of Corn Plants. Va. Agric. Exp. Stn. Bull. 46.

Sayed Mohammed, S.H.Z., Sadni, M.M. 1984. The effect of annual weed density and nitrogen fertilization on the yield maize (Zea mays var. Bakti-I). Pertanika, 7 (1): 61-65.

Sepetoğlu, H. 2002. Yemeklik Dane Baklagiller. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, Ders Notları: 24/4.

Şehirali, S. 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1089, Ders Kitabı No: 314, Ankara.

Tunçtürk, R., Çiftçi, V. 2011. Van ekolojik koşullarında farklı gübre kaynakları, ekim zamanı ve bakteri aşılamanın çemende (Trigonella foenum-graecum L.) verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): 112-121.

TÜİK, 2020. Bitkisel Üretim İstatistikleri [online], Nohut Üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr [Ziyaret Tarihi: 18.01.2020]

Uçar, Ö. 2019. The importance of fertilizers containing organic matter in chickpea cultivation. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1):116-127.

Yaman, M., Cinsoy, A.S. 1997. Soya fasulyesinde bakteri (Rhizobium japonicum L.) aşılaması ile azotlu gübre uygulamasının verim ve bitkide tane ağırlığı üzerine etkisi. Anadolu, J. of AARI 7 (1): 21 – 29.

Published

2020-12-04

How to Cite

Sipan SOYSAL, Özge UÇAR, & Murat ERMAN. (2020). The Effects of DAP (Diammoniumphosphate) Fertilizer Doses on Grain Yield and Some Yield Properties of Chickpea (Cicer arietinum L.) in the Ecological Conditions of Siirt Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4), 834–842. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss4pp832-840

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)