The Effect of Seaweed Application on Silage Yield of Second Crop Maize Cultivated in Continental Climate


Abstract views: 468 / PDF downloads: 289

Authors

  • Şeyda ZORER ÇELEBİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van
  • Zübeyir AĞIRAĞAÇ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp7-19

Keywords:

Mısır, deniz yosunu, ikinci ürün, silaj verimi

Abstract

In ecologies with a short vegetation period. it is imperative to include plants with high yield potential in the product pattern and ensure their sustainability in order to meet the increasing food demand. Seaweed is one of the organic fertilizers that support agricultural sustainability. The aim of this study is to determine the possibilities of growing second crop maize with the effect of seaweed in Van ecology with short vegetation. The trial was carried out in the trial area of Van Yuzuncu Yil University. Faculty of Agriculture. Field Crops Department in 2019-2020. Tuano. Klips and Simpatico maize cultivars were used in the study. Seaweed application and control treatment were applied to the cultivars planted under the second crop conditions. The findings showed. that seaweed application increased the morphological development of the plants compared to the control. With seaweed application in Tuano cultivar. the highest plant height. fresh herbage yield and stem diameter were determined as 281.7 cm. 6421.8 kg da -1 and 28.2 mm. respectively. The lowest values were obtained from the control application of the Simpatico cultivar. Seaweed application increased the leaf rate of the plant while decreasing the stem rate. While the highest leaf rate was obtained from Tuano cultivar as 25.5% with seaweed application. the highest stem rate was obtained from Klips cultivar as 48.6% from the control group. In all cultivars. the amount of protein increased with seaweed application. As a result. Tuano cultivar had the highest yield in Van ecology where continental climate is dominant. The yields of all cultivars used in the study increased with seaweed application.

References

Acar, Z., Tan, M., Ayan, İ., Aşçı, Ö.Ö., Mut, H., Başaran, U., Gülümser, E., Can, M., Kaymak, G. 2020. Türkiye’de yem bitkileri tarımının durumu ve geliştirme olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, 13-12 Ocak 2020, Ankara, pp: 529-554.Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, 13-12 Ocak 2020, Ankara, pp: 529-554.

Akbay, S. 2012. Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Andiç, N., Zorer, Ş. 2003. Bazı mısır çeşitlerinde verim ve değerleri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1): 47-51.

Anonim, 2019a. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). http://www.fao.org/faostat /en/#home, (Erişim Tarihi: 19.07.2021)

Anonim, 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). http://www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 19.07.2021).

Anonim, 2020. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. https://www.tarimorman.gov.tr, (Erişim Tarihi: 19.07.2021)

Araujo, I.B., Peruch, L.A.M., Stadnik, M.J. 2012. Efeito do extrato de alga e da argila silicatada na severidade da alternariose e na produtividade da cebolinha comum (Allium fistulosum L.). Trop. Plant Pathol, 37: 363-367.

Aşar, A. 2014. Batman ili Kozluk ilçesi koşullarında ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.) üretiminde uygun çeşitlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Balmuk, Y. 2012. Konya Yunak koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bradstreet, R. B. 1954. Kjeldahl method for organic nitrogen. Analytical Chemistry, 26(1): 185-187.

Calvo , P., Nelson, L., Kloepper, J.W. 2014. Bitki biyo uyarıcılarının tarımsal kullanımları Bitki Toprak, 383(3): 41.

Cengiz, R., Sezer, M.C., Duman, A., Doğru, Ö., Özbey, A.E., Akarken, N., Esmeray, M., Hanoğlu, H. 2011. Bazı kendilenmiş mısır hatlarının silajlık mısır ıslahında değerlendirilmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül, Bursa.

Cengiz, R. 2016. Türkiye’de kamu mısır araştırmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1): 304-310.

Çelebi, R., Çelen, A.E., Çelebi, Ş.Z., Şahar, A.K., 2010. Farklı azot ve fosfor dozlarının mısırın (Zea mays L.) silaj verimi ve kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(4): 16-24.

Demiray, Y.G. 2013. Bingöl ili ekolojik şartlarına uygun tane mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Devi, N.L., Mani, S. 2015. Effect of seaweed saps Kappaphycus alvarezii and Gracilaria on growth, yield and quality of rice. Indian Journal of Science and Technology, 8(19): 1-6.

El Modafar, C., Elgadda, M., El Boutachfaiti, R., Abouraicha, E., Zehhar, N., Petit, E., Courtois, J. 2012. Induction of natural defence accompanied by salicylic acid- dependant systemic acquired resistance in tomato seedlings in response to bioelicitors isolated from green algae. Scientia Horticulturae, 138: 55-63.

Erdal, Ş., Pamukçu, M., Ekiz, H., Soysal, M., Savur, O., Toros, A. 2009. Bazı silajlık mısır çeşit adaylarının silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 75-81.

Ferreira, G., Alfonso, M., Depino, S., Alessandri, E. 2014. Effect of plantingdensity on nutritionalquality of green-choppedcornforsilage. Journal Dairy Science, 97(9): 5918-5921.

Ferreira, G. 2015. Understanding the effects of drought stress on corn silage yield and quality. In 24th Tri-State Dairy Nutrition Conference. 20-22 April, Fort Wayne, Indiana, USA pp. 91-99.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B., Demiroğlu, G. 2003. İkinci ürün olarak yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde ekim zamanlarının silaj özelliklerine etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kong, 13-17 Ekim, Diyarbakır, 74-78.

Han, E. 2016. Bazı mısır çeşitlerinin dane verimleri ile silaj ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Hong, D.D., Hien, H.M., Son, P.N. 2007. Seaweeds from Vietnam used for functional food, medicine and biofertilizer. J. Appl. Phycol, 19(6): 817- 826.

İptaş, S., Acar, A. A. 2003. Silajlık mısırda genotip ve sıra aralığının verim ve bazı agronomik özelliklere etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 18(3): 0-0.

Jayaraman, J., Norrie, J., Punja, Z. K. 2011. Commercial extract from the brown seaweed Ascophyllum nodosum reduces fungal diseases in greenhouse cucumber. Journal of Applied Phycology, 23(3): 353-361.

Jayaraj, J., Wan, A., Rahman, M., Punja, Z.K. 2008. Seaweed extract reduces foliar fungal diseases on carrot. Crop Protection, 27(10): 1360-1366.

Kabakçı, S. 2014. Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karaalp, S. 2015. İkinci ürün şartlarında yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinin sıra üzeri mesafeye tepkilerinin Boğazlıyan şartlarında belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Keskin, B., Temel, S., Eren, B., 2017. Determination of yield and plant characteristics of some silage corn varieties. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 347-351.

Kılıç, H., Gül, İ. 2007. Hasat zamanının Diyarbakır şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal karakterler ile silaj kalitesine etkileri üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3-4): 43-52.

Kurle, J. E., Sheaffer, C. C., Crookston, R. K., Peterson, R. H., Chester‐Jones, H., Lueschen, W. E. 1991. Popcorn, sweet corn, and sorghum as alternative silage crops. Journal of Production Agriculture, 4(3): 432-436.

Layek, J., Ramkrushna, G. I., Das, A., Ghosh, A., Krishnappa, R., Panwar, A. S., Mawlong, B. 2014. Seaweed sap as organic bio-stimulant for rice and maize production. Research bulletin, 82.

Layek. J., Das, A., Ramkrushna, G.I., Sarkar, D., Ghosh, A., Zodape, S.T., Lal, R., Yadav, G.S., Panwar, A.S., Ngachan, S., Meena, R.S. 2018. Seaweed extract as organicbio- stimulant improves productivity and quality of rice in eastern Himalayas. Journal of Applied Phycology, 30(1): 547-558.

Lotze, E., Hoffman, E.W. 2016. Nutrient composition and content of various biological active compounds of three South African-based commercial seaweed biostimulants. Journal of Applied Phycology, 28(2): 1379-1386.

Maimunah, Y., Kilawati, Y. 2019. Profıl hemosıt udang vannameı yang dıınfeksı wssv (White Spot Syndrome Virus) dengan ımmunostımulası alga laut. Fish Scientiae, 9(1): 24-34.

Martin, T.N., Vieira, V.C., Menezes, L.F.G., Ortiz, S., Bertoncelli, P., Storck, L. 2012. Bromatological characterization of maize genotypes for silage. Acta Scientiarum. AnimalSciences, 34(4): 363-370.

Moralar, E. 2011. Tekirdağ ilinde yetiştirilen bazı silajlık mısır çeşitlerinde gelişme sürecini belirlenmesi ve verimliliklerinin tespiti. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Mukherjee, A., Patel, J.S. 2020. Seaweed extract: biostimulator of plant defense and plant productivity. International Journal of Environmental Science and Technology, 17(1): 553-558.

Öner, F., Güneş, A. 2019. Bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 16(1): 42-50.

Öz, A., Kapar, H., Dok, M., 2017. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları. http://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Belgeler/brosurler/Mısır%20Tarımı.pdf, (Erişim Tarihi:19.07.2021)

Özata, E., Kapar, H. 2017. Nitelikli saf hatlardan elde edilen silajlık hibrit mısır çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26: 161-168.

Özata E, Kapar H, 2011. Atdişi mısır yoklama melezlerinin verim ve bazı verim öğeleri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12- 15 Eylül, Bursa.

Özata, E., Öz, A., Kapar, H. 2012. Silajlık hibrit mısır çeşit adaylarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 37-41.

Pal, A., Dwivedi, S. K., Maurya, P. K., & Kanwar, P. 2015. Effect of seaweed saps on growth, yield, nutrient uptake and economic improvement of maize (sweet corn). Journal of Applied and Natural Science, 7(2): 970-975.

Rathore, S.S., Chaudhary, D.R., Boricha, G N., Ghosh, A., Bhatt, B.P., Zodape, S.T., Patolia, J.S. 2009. Effect of seaweed extract on the growth, yield and nutrient uptake of soybean (Glycine max) under rainfed conditions. South African Journal of Botany, 75(2): 351-355.

Row, C.A. 2015. Cornplant maturity effect on yield and nutritional quality; corn silage in oculation on performance of cattle fed silage with or without live yeast added. Forthe Degree of Master of Science, University of Nebraska, AnimalScience.

Sade, B., Akbudak, M.A., Acar, R.. Arat, E. 2002. Konya ekolojik şartlarında silajlık olarak uygun mısır çeşitlerinin belirlenmesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12(1): 17-22.

Shah, M.T., Zodape, S.T., Chaudhary, D.R., Eswaran, K., Chikara, J. 2013. Seaweed sap as an alternative liquid fertilizer for yield and quality improvement of wheat. Journal of Plant Nutrition, 36(2): 192-200.

Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 54 (4): 377-383

Seydoşoğlu, S., Cengiz, R. 2020. İkinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Euroasia Journal Of Mathematics-Engineering Natural & Medical Scıences, 8: 117-125.

Şen, H. 2017. Küçük Menderes Havzasında bazı silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin adaptasyon, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Taş, T., Öktem, A.G., Öktem, A., Sürücü, A. 2016. Harran ovası koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinde (Zea mays L.) farklı ekim sıklığının silaj verimi ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1): 64-69.

Turgut, İ. 2000. Bursa koşullarında yetiştirilen şeker mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) bitki sıklığının ve azot dozlarının taze koçan verimi ile verim öğeleri üzerine etkileri. Turkish Journal Agriculture Forestry, 24(3): 341-347.

Uppal, A.K., El Hadrami, A., Adam, L.R., Tenuta, M., Daayf, F. 2008. Biological control of potato Verticillium wilt under controlled and field conditions using selected bacterial antagonists and plant extracts. Biological Control, 44(1): 90-100.

Yılmaz, İ., 1999. Van koşullarında silajlık mısır yetiştirme olanakları üzerinde bir araştırma. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, 703-710.

Yılmaz, Ş., Gözübenli, H., Can, E., Atış, İ. 2003. Amik ovası koşullarında yetiştirilen bazı mısır ( Zea mays L.) çeşitlerinin silaj verimi ve adaptasyonu. Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi 1.cilt, 13-17 Ekim, Diyarbakır, 341-345

Van Oosten, M.J., Pepe, O., De Pascale, S., Silletti, S., Maggio, A. 2017. The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 4(1), 1-12.

Wang, Y., Fu, F., Li, J., Wang, G., Wu, M., Zhan, J., Mao, Z. 2016. Effects of seaweed fertilizer on the growth of Malus hupehensis Rehd. seedlings, soil enzyme activities and fungal communities under replant condition. European Journal of Soil Biology, 75: 1-7.

Zhang, X., Ervin, E.H. 2008. Impact of seaweed extract- based cytokinins and zeatin riboside on creeping bentgrass heat tolerance. Crop Science, 48(1): 364-370.

Published

2022-03-25

How to Cite

ZORER ÇELEBİ, Şeyda, & AĞIRAĞAÇ, Z. (2022). The Effect of Seaweed Application on Silage Yield of Second Crop Maize Cultivated in Continental Climate. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 7–19. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp7-19

Issue

Section

Articles