Determination of The Most Suitable Nutritional Solution in Tomato Seedle Growing


Abstract views: 528 / PDF downloads: 347

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp90-98

Keywords:

Plant nutrition, nutrition recipe tomato, seedling growth, root, stem, leaf

Abstract

In this study, the growth parameters of tomato seedlings were examined by applying different nutrient solutions in tomato seedling cultivation. The study was carried out to determine the best, highest quality and most mature seedlings in the seedlings formed as a result of the application of different nutrient solution recipes applied to Bandita F1 hybrid tomato variety plants grown in peat + perlite mixture. The study was carried out in three stages. In the first stage, tomato seeds were sown in viols with a mixture of peat perlite and watered with distilled water until germination. In the second stage, it was irrigated with seven different nutrient solution applications. From seven different nutrient recipes, the control group commercial fertilizer was prepared by keeping N, B and Mg constant and gradually increasing P, K, Ca, Fe, Mn, Cu and Zn at different concentrations according to the others hoagland solution. In the third stage, plant weight, leaf weight, stem weight, number of leaves, stem diameter, stem length, internode distance, root weights of the seedlings that reached planting maturity were measured. As a result of the measurements, the best quality, good and mature seedling; N (186 ppm), P (35 ppm), K (237.4 ppm), Mg (49.28 ppm), Ca (180 ppm), Fe (3 ppm), Mn (0.037 ppm), B (0.205 ppm), Cu ( 0.020 ppm) and Zn (0.030 ppm).

The study was carried out in three stages. In the first stage, tomato seeds were sown in viols with a mixture of peat perlite and watered with distilled water until germination. In the second stage, it was irrigated with seven different nutrient solution applications. From seven different nutrient recipes, the control group commercial fertilizer was prepared by keeping N, B and Mg constant and gradually increasing P, K, Ca, Fe, Mn, Cu and Zn at different concentrations according to the others hoagland solution. In the third stage, plant weight, leaf weight, stem weight, number of leaves, stem diameter, stem length, internode distance, root weights of the seedlings that reached planting maturity were measured. As a result of the measurements, the best quality, good and mature seedling; N (186 ppm), P (35 ppm), K (237.4 ppm), Mg (49.28 ppm), Ca (180 ppm), Fe (3 ppm), Mn (0.037 ppm), B (0.205 ppm), Cu ( 0.020 ppm) and Zn (0.030 ppm).

References

Anghinoni, I., Barber, S.A. 1980. Phosphorus influx and growth characteristics of corn roots as influenced by phosphorus supply. Agronomy Journal, 72: 685-688.

Anonim, 2019. Domatesin tarihçesi ve Türkiye’deki gelişimi http://domates-antalya.blogspot.com.tr. Erişim tarihi: 15.11.2019.

Demir, H. 2007. Ülkemizde sebze fideciliği, sorunları ve çözüm önerileri. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 263: 68-74.

Ekren, S., Geren, H., Çevik, Ö. 2021. Farklı azot dozlarının Flue-cured (Virginia) tütününde verim ve bazı verim özelliklerine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1): 202-209.

Sungur, A. 2005. Farklı kalsiyum kaynak ve dozları ile farklı azot kaynaklarının domatesin verimi ve çiçek burnu çürüklüğü üzerine etkisi ile ilgili bir araştırma (yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Taiz, L., Zeiger, E. 2008. Bitki fizyolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara. 690.

Torun, Y. 2003. Salatalık (Cucumis sativus L.) fide gelişiminde ideal iyon konsantrasyonlarının ve alım mekanizmalarının belirlenmesi (yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tüzel, Y., Gül, A., Daşgan, H.Y., Öztekin, G.B., Engindemiz, S., Boyacı, H.F., 2015. Örtüaltı yetiştiriciliğinde değişimler ve yeni arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. 12-16 Ocak 2015, Ankara. 685-709.

Uzun, S. 2001. Serada domates ve patlıcan yetiştiriciliğinin bazı büyüme ve verim parametreleri ile sıcaklık ve ışık arasındaki ilişkileri. 6. Ulusal Seracılık Sempozyum. 3-5 Eylül 2001, Fethiye-Muğla. 85-90.

Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. 2000. Kültür sebzeleri (Sebze Yetiştirme). EÜ, Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Bölümü. Bornova, İzmir, 440.

Yasar F., Uzal O., Yasar O. 2016. Antioxidant enzyme activities and lipidperoxidation amount of pea varieties (Pisum sativum sp. arvense L.) under salt stress, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25(1): 37-42.

Yasar F., Uzal, O. 2019. The effect of different fertilizer applications on plant development and flowering of demre pepper, X International Agriculture Symposium, Agrosym 2019, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 3-6 October 2019. Proceedings 2019 pp.737-740.

Yasar, F., Uzal, O. 2020. Effect of calcium applications on ion accumulation in different organs of pepper plant

Published

2022-03-25

How to Cite

AYAZ, Özgür U. ., YAŞAR, F., & ÜZAL, Özlem. (2022). Determination of The Most Suitable Nutritional Solution in Tomato Seedle Growing. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 90–98. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp90-98

Issue

Section

Articles