The Effect of Different Doses of Phosphorus Applications on Seed Yield of Italian Ryegrass


Abstract views: 219 / PDF downloads: 150

Authors

  • Gülhan MUHİT Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir
  • Behçet KIR Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp82-89

Keywords:

İtalyan çimi, fosfor, tohum verimi, Italian ryegrass, phosphorus, seed yiel

Abstract

This research was carried out between December 2020 and May 2021 in the experimental fields of Ege University Faculty of Agriculture, Field Crops Department, in the ecological conditions of Bornova District of Izmir, in order to examine the effects of phosphorus applications at different doses on Italian grass seed yield. In the experiment in the research, randomized blocks were arranged in 3 replications in accordance with the experimental design and the parcel dimensions were carried out to be 2 m x 2 m = 4 m2. Grasslands Bıll type Italian grass was used as plant material, and as phosphorus, ise % 45 triple ixers phosphate form and 0 – 2.5 - 5 – 7.5 and 10 kg/da fertilizer were applied. In the study, plant height, spike length, number of spikelets ixers pike, seed yield and thousand-grain weight were the parameters examined. As a result of the analysis, it was seen that all parameters examined in Italian grass were statistically affected by the applied phosphorus doses. It was determined that the effects of the investigated elements in the Italian ryegrass from the phosphorus fertilizer doses were linear, and the lowest yield was obtained in the application of 0 kg/da of phosphorus, while the highest yield was obtained from the application of phosphorus at 10 kg/da.

References

Altın, M., Orak, A., Tuna, M. 1994. Farklı ekim normu ve sıra arası mesafenin İtalyan çiminin (Lolium multiflorum lam.) önemli bazı verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1-2): 183-187.

Anonim, 2021a. Ankara Ticaret Borsası, Türkiye’de Yetiştirilen Yem Bitkileri, https://www.ankaratb.org. tr/lib_upload/133 (Erişim Tarihi: 12 Temmuz 2021).

Anonim, 2021b. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Ürünleri Piyasaları, Kırmızı Et, https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/ (Erişim Tarihi: 30.06.2021)

Anonim, 2021c. Birleşmiş Milletler Türkiye, Küresel gıda krizi raporu, https://turkey.un.org/tr/42454-kure sel-gida-krizi-raporu-covid-19un-etkisiy le-savunmasiz-ulkeler-icin-yeni-gida-krizi (Erişim Tarihi: 08.07.2021).

Anonim, 2021d. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, “İl ve İlçelerimize Ait İstatistiki Veriler”. http://www.dmi.gov.tr/veri deger lendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx (Erişim tarihi: 23.07.2021)

Anonim, 2021e. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım İstatistikleri. https://arastir ma.tarimorman.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 08.07.2021)

Avcıoğlu, R., Geren, H. 1996. Yembitkileri, Hasat Yayıncılık, İzmir

Cebeci, H. 2017. Değişik fosforlu gübre dozlarının bazı macar fiği (Vicia pannonica crantz.) çeşitlerinde tohum verimi ve verim öğelerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Cömert, İ.H. 2014. Harran Ovası koşullarında uygun fiğ ve tritikale karışımının farklı fosfor dozlarının verim ve verim unsurlarına etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çolak, E. 2015. Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot verimi, kalitesi ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gençkan, S.M. 1983. Yem bitkileri tarımı, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 354-356s.

İnce, İ. 2000. Şanlıurfa koşullarında yetiştirilen İtalyan çiminde (Lolium multiflorum L.) farklı sıra arası mesafe ve azot dozlarının yeşil ot ve tohum verimine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karapınar, B., Özertan, G., Tanaka, T., Turp, M.T. 2020. İklim değişikliği etkisi altında tarımsal ürün arzının sürdürülebilirliği. Mart 2020 Yayın No: Tüsiad-T/2020-03/616.

Kuşvuran, A., Tansı, V. 2005, Çukurova koşullarında farklı biçim sayısı ve azot dozunun tek yıllık çimin (Lolium multiflorum Cv. caramba) ot ve tohum verimine etkisinin saptanması. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya Cilt II, Sayfa 797-802.

Lale, V., Kökten, K. 2020. Bingöl şartlarında bazı İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(Özel Sayı): 46-50.

Nizam, İ. 2009, Azotlu gübrelemenin çokyıllık çim (Lolium perenne L.)’in tohum verimi ve bazı bitkisel özelliklerine etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2): 111-120.

Pişkin, M. 2007. İtalyan çiminde (Lolium multiflorum lam) farklı tohum miktarlarının verim ve bazı verim unsurları üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Stanisavljević, R., Djokić, D., Milenković, J., Dukanović, L., Stevović, V., Simić, A., Dodig, D. 2011. Seed germination and seedling vigour of ıtalian ryegrass cocksfoot and timothy following harvest and storage. Ciênc. agrotec., Lavras, 35(6): 1141-1148.

Uygun, V. 1994. Farklı ekim normu, sıra arası ve karışım oranında italyan çimi (Lolium multiflorum lam.) ve iskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum l.) Karışımlarının bazı morfolojik ve tarımsal karakterleri üzerine araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz, S. 2010. Farklı fosfor dozlarının yem bezelyesi‟nin (Pisum arvense l.) tohum verimi ve bazı tohum verimi kıstaslarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yolcu, H., Tan, M., 2008. Organik yem bitkileri yetiştiriciliği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (1): 145-150.

Published

2022-03-25

How to Cite

MUHİT, G., & KIR, B. (2022). The Effect of Different Doses of Phosphorus Applications on Seed Yield of Italian Ryegrass. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(1), 82–89. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol6iss1pp82-89

Issue

Section

Articles