Determination of the Effects of Lead (Pb) Heavy Metal Prepared at Different Concentrations under in vitro Conditions on the Growth of Arugula (Eruca sativa L.) Plant


Abstract views: 192 / PDF downloads: 107

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7365325

Keywords:

lead, in vitro, seed, Eruca sativa

Abstract

In this study, the effects of Lead (Pb) heavy metal prepared at different doses under in vitro conditions on the growth of arugula (Eruca sativa L.) plant were determined. In the study, lead heavy metal was added to the MS medium at doses of 0, 100, 200, 300, 400 and 500 μM. In the experiment, the number of leaves (number), shoot length (mm), root number (number), and root length (mm) were examined. Except for the number of leaves, other parameters were found to be statistically significant in the study. In the experiment, the number of leaves (number), shoot length (mm), root number (number), and root length (mm) were examined. Except for the number of leaves, other parameters were found to be statistically significant in the study. The highest value (24.75 mm) in terms of shoot length was obtained in Pb-K medium. Among the media, the highest number of roots (3.00) was observed in Pb-K, while the root length (42.82 mm) was determined in the control group Pb-K media. Considering the experimental results, it was observed that the growth of the plants grown in the nutrient media prepared as the control group was better, and the growth of the plants slowed down as a result of the increase in the concentration of lead in the media.

References

Baran, O., Kara, E., Karaköy, T., Baktemur, G. 2022. in vitro koşullarda uygulanan bazı ağır metallerin hıyar (Cucumis sativus L.) bitkisinin gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi. 8th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference June 4-6, p: 1296-1314, Mardin.

Barillari, J., Canistro, D., Paolini, M., Ferroni, F., Pedulli, G.F., Iori, R., Valgimigli, L. 2005. Direct atioxidant activity of purified glucoerucin, the dietary secondary metabolite contained in rocket (Eruca sativa Mill.) seeds and sprouts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 2475–2482.

Çepel, N. 1997. Toprak kirliliği erozyon ve çevreye verdiği zararlar. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Yayınları No:14 İstanbul.

Doğaroğlu, Z.G. 2018. Kadmiyum, kurşun ve çinko metallerinin marul (Lactuca sativa L.) tohumlarının çimlenme özellikleri üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2): 299-308.

Heidari, M., Sarani, S. 2011. Effects of lead and cadmium on seed germination, seedling growth and antioxidant enzymes activities of mustard (Sinapis arvensis L.). ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 6: 44-47.

Jadia, C., Fulekar, M.H. 2008. Phytoremediation: the application of vermicompost to remove zinc, cadmium, copper, nickel and lead by sunflower plant, Environmental Engineering and Management Journal, 7(5): 547-558.

Kahvecioğlu, Ö., Kartal G., Güven, A., Timur, S. 2007. Metallerin çevresel etkileri I. www.metalurji.org.tr/de rgi/dergi136/d136_4753.pdf, (Erişim Tarihi: 13.05.2007).

Kara, E., Baktemur. G. 2022. in vitro koşullarda farklı ağır metallerde yetiştirilen kırmızı baş lahana (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) bitkisinin gelişim durumunun belirlenmesi. 3. International Scientific Research And Innovation Congress. 27-28 Ağustos, s: 567-579, İstanbul.

Kara, E., Sarıkaya, M.S., Çilesiz, Y., Akkaş, F., Karaköy, T., Baktemur, G. 2022. Farklı dozlarda uygulanan ağır metallerin in vitro koşullarda biber (Capsicum annuum L.) bitkisi gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(4): 957–967.

Kara, E., Baktemur, G. 2022. in vitro koşullarda bazi ağır metal uygulamalarının beyaz baş lahana (Brassica oleracea var. capitata f. alba) üzerine etkilerinin saptanması. Ege 6th International Conference On Applied Sciences, September, 10- 11, p: 254-262.

Kara, E., Çilesiz, Y., Baktemur. G. 2022. Farklı dozlarda hazırlanmış ağır metallerin in vitro koşullarda patlıcan (Solanum melongena L.) bitkisine etkileri. Sivas International Conference On Scientific And Innovation Research, pp: 364-373, Sivas.

Karademir, M., Toker, M.C. 1995. Ankara’nın bazı kavşaklarında yetişen çim ve bitkilerde egzoz gazlarından gelen kurşun birikimi. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 699-711, Ankara.

Murashige, T., Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum, 15(3): 473-497.

Nandakumar, P.B.A., Dushenkov, V., Motto, H., Raskin, I. 1995. Phytoextraction: the use of plants to remove heavy metals from soils, Environ. Sci. Technol., 29: 1232-1238.

Nouri, M., El Rasafi, T., Haddioui, A. 2019. Responses of Two Barley Subspecies to in vitro-Induced heavy metal stress: seeds germination, seedlings growth and cytotoxicity assay. Agriculture Pol'nohospodárstvo, 65(3): 107−118.

Okcu, M., Tozlu, E., Kumlay, A.M., Pehluvan, M. 2009. Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri. Alınteri, 17(B): 14-26.

Özdemir, A.E., Mansuroğlu, G.S., Sermenli, T., Baltaer, Ö., Bozkurt, S., Uygur, V. 2021. Yetiştirme döneminde uygulanan farklı azot dozlarının roka (Eruca vesicaria subsp. sativa Mill.)’nın soğukta muhafaza ve raf ömrüne etkisi. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi, 104.

Saygıdeğer, S. 1995. Lypcopersicum esculentum L. bitkisinin çimlenmesi ve gelişimi üzerine kurşunun etkileri. 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, s: 588-597, Ankara.

Sayılıkan Mansuroğlu, G., Bozkurt, S., Telli, S., Uygur, V. 2011. Nitrate, nitrite and chlorophyll contents of parsley irrigated with different water levels of mini sprinkler irrigation under different amounts of nitrogen fertilizers. Journal of Cell and Plant Sciences, 2(3): 1‒8.

Sevim, A., Yüce, İ., Bekiş, P., Çilesiz, Y., Karaköy, T. 2022. Determination of the effects of some heavy metals applied in vitro conditions on the development of sorghum (Sorghum bicolor L.). 8th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, June 4-6, pp: 1283-1295. Mardin.

Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Nohutçu, L. 2020. Kadmiyum stresi altında yetiştirilen Trigonella foenum-graecum L. bitkisinin bazı büyüme ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. 8(2): 455–464.

Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. 2000. Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir, s. 440.

Yıldız, N. 2001. Toprak kirletici bazı ağır metallerin (Zn, Cu, Cd, Pb, Co ve Ni) belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 207-213.

Zhi, Y., Deng, Z., Luo, M., Ding, W., Hu, Y., Deng, J., Li, Y., Zhao, Y., Zhang, X., Wu, W., Huang, B. 2015. Influence of heavy metals on seed germination and early seedling growth in Eruca sativa Mill.. American Journal of Plant Sciences, 6: 582-590.

Published

2022-12-03

How to Cite

BAKTEMUR, G. (2022). Determination of the Effects of Lead (Pb) Heavy Metal Prepared at Different Concentrations under in vitro Conditions on the Growth of Arugula (Eruca sativa L.) Plant. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 828–834. https://doi.org/10.5281/zenodo.7365325

Issue

Section

Articles