The Effect of Different Organic Fertilizer Applications on Yield Components of Some Rapeseed (Brassica napus L.) Varieties


Abstract views: 263 / PDF downloads: 179

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7698660

Keywords:

Rapeseed, variety, organic fertilizers, yield, yield components

Abstract

This research was carried out in Dicle University, Agriculture Faculty research and application area in the 2019-2020 growing season to determine yield and yield components by using different organic fertilizer applications and chemical fertilizers on different rapeseed varieties. In the research, 2 rapeseed varieties (Exstorm, Es Hydromel) were placed on the main plots and 6 fertilizers (solid cattle manure, liquid cattle manure, sheep manure, worm manure, chicken manure) were placed on the sub-plots and used as material. The experiment was carried out according to the randomized blocks divided plot design with 4 replications. In the research; plant height, number of branches, first capsule height, number of capsules, number of seeds in the capsule, capsule length, capsule width, thousand-seed weight, seed yield, oil ratio and oil yield properties were investigated. Seed yield in the investigations; It varies between 175.43-247.15 kg da-1 in rapeseed varieties and 144.78-353.31 kg da-1 in fertilizers. It varies between 43.23% and 45.35% in varieties and between 43.05 % and 46.02 % in fertilizers, oil yield; It was determined that it varies between 75.19-112.11 kg da-1 in cultivars and between 64.61 and 154.03 kg da-1 in fertilizer applications. The highest grain and oil yield values were obtained from Exstorm variety, and chemical fertilizer application in fertilizer applications. It was observed that the chemical fertilizer application was followed by the chicken manure application.

References

Ada, R., Öztürk, Ö., Akınerdem, F., 2009. Konya koşullarında bazı kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, s:136-140.

Alagöz, N., 2015. Bazı kışlık kolza çeşitlerinin verim, verim öğeleri ve yağ oranlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Anaç, D., Okur, B., 1998. Toprak verimliliğinin doğal yollarla arttırılması. Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği, Kasım, İzmir s:37-74.

Anonim, 2015. Food and Agriculture Organization of the United Nations. İstatistik bölümü. http://www.fao.org (Erişim tarihi: 21.02.2022).

Anonim, 2018. Faaliyet raporu. https://www.tarimorman.gov.tr (Erişim tarihi: 15.07.2022).

Anonim, 2021a. Foreign agricultural service approved by the World agricultural outlook Board/ USDA. https://www.usda.gov/ (Erişim tarihi:11.03. 2021).

Anonim, 2021b. Bitkisel üretim istatistikleri. https://data.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 21.02.2022).

Anonim, 2021c. Türkiye gıda ve içecek sektörleri dış ticaret verileri. https://www.tgdf.org.tr (Erişim tarihi 21.02.2022).

Anonim, 2021d. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır.

Baran, N., Andırman, M., 2022. Batman şartlarında bazı yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 6(1): 58-63.

Başalma, D., 1999. Farklı ekim normlarının kışlık kolza çeşitlerinde bitki özellikleri ile verim ve kalitesi üzerine etkileri. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Adana s:317-322.

Başalma, D., 2004. Kışlık kolza (Brassica napus ssp oleifera L.) çeşitlerinin Ankara koşullarında verim ve verim öğeleri yönünden karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(2): 211-217.

Başalma, D., Kolsarıcı, Ö., 1998. Determination of yield component of winter type French originated rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera L.) cultivars under Ankara conditions. Deutsch-Türkische Agrarforschung 5. Symposium, Antalya s:141-146.

Can, C., 2011. Van ekolojik koşullarında farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı yazlık kanola (Brassica Napus L.) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Coşgun, B., 2013. Bazı kışlık kolza çeşitlerinde verim, verim unsurları ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Dinç, B.E., 2010. Yazlık kanola (Brassica napus L.) çeşitlerinin verim ve bazı özellikleri üzerinde çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Dolgun, C., Alpaslan, B., Şenyiğit E., Göksoy, A.T., Sincik, M., 2019. Farklı kolza genotiplerinin Güney Marmara ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(1): 143-153.

Dülger, S., (2019). İleri Generasyon Kolza Hatlarının Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Ergene, A., 1987. Toprak biliminin esasları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Genel Yayın No:635, Ders Kitapları No:47, Erzurum.

Farsak, H., Kaynak, M.A., 2010. Kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) çeşitlerinde sıra arası uzaklığının verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 79-86.

Gencer, M., 2010. Yozgat ili Yerköy ilçesi ekolojik koşullarında yetiştirilebilecek kışlık kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) çeşitlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Gizlenci, Ş., Acar, M., Özçelik, H., Öner, E.K., 2011. Karadeniz bölgesi sahil kuşağında bazı kolza çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurlarının saptanması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa s: 882-885.

Gürsoy, M., Nofouzi, F., Başalma, D., 2015. Ankara koşullarında kışlık kolzada uygun ekim zamanının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 24(2): 96-102.

Karaaslan, D., Hakan, M., Gizlenci, Ş., Dok, M., Acar, M., 2007. Bazı kolza çeşitlerinin Diyarbakır koşullarında verim potansiyellerinin belirlenmesi, 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Samsun, s.22- 26.

Karaaslan, D., Hatipoğlu, A., Gizlenci, Ş., Tekin, Ş., Kaya, C., 2011. Bazı kolza çeşitlerinin Diyarbakır şartlarındaki verim ve verim unsurlarının saptanması. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, Endüstri Bitkileri ve Biyoteknoloji, Cilt II. 12-15 Eylül, Bursa, s. 984-987.

Köymen, M., Kara, Ş.M., 2017. Azotun kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 6(2):123-130.

Öz, E.S., 2013. Bazı yazlık kolza (kanola) çeşit ve hatlarının Bornova koşullarında kışlık ve yazlık olarak performanslarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eğe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özkan, H., 2019. Kahramanmaraş ekoloji şartlarında bazı kanola (Brassica napus l.) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Sağlam, C., Arslanoğlu, F., Kaba, S., 1999. Kışlık kolza çeşitlerinin tekirdağ koşullarına adaptasyonu. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım, Adana, Cilt II, Endüstri Bitkileri s:344-347.

Sargın, O., 2012. Bitki sıklığının kışlık kolza çeşitlerinde verim, verim komponentleri ve yağ oranı üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Süzer, S., 2007. Bazı kolza (kanola) çeşitlerinin Edirne koşullarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun s:277-283

Süzer, S., 2016. Bazı ileri kademe kışlık kolza (Brassica napus L.) hatlarının Edirne koşullarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel Sayı 2): 142-148.

Şimşek, Soysal, A.Ö., 2017. Bornova ekolojik koşullarında farklı kolza (brassica napus ssp. oleifera L.) çeşit ve hatlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eğe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tan, A.Ş., Aldemir, M., Altunok, Memiş, A., 2017. Bazı kolza (Brassica napus L.) çeşit adaylarının Menemen, İzmir ekolojik koşullarında verim, verim komponentleri ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27 (1): 29-50.

Tunçtürk, M., 2008. Bazı yazlık kolza (Brassica Napus ssp. Oleifera L.) çeşitlerinde fosforlu gübrelemenin verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (3): 259-266.

Tunçtürk, M., Yılmaz, D., Erman, M., Tunçtürk, R., 2005. Yazlık kolza çeşitlerinin Van ekolojik koşullarında verim ve verim özellikleri yönünden karşılaştırılması, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 78-85.

Published

2023-03-26

How to Cite

ERDEM, V. E., & KARAASLAN, D. . (2023). The Effect of Different Organic Fertilizer Applications on Yield Components of Some Rapeseed (Brassica napus L.) Varieties. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.7698660

Issue

Section

Articles