Practical Compost Production from Domestic Vegetable and Food Wastes with Bokashi Composting Method


Abstract views: 410 / PDF downloads: 224

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8325267

Keywords:

Bokashi, compost, organic matter, vegetables

Abstract

Our country generates approximately 35 million pieces of food waste annually. The bokashi composting technique is a method that helps in the efficient reduction of household food waste. Converting the domestic food wastes and leftovers to be evaluated by this method from a waste position to an agent that will enrich the soil as organic material for environmental health, on the one hand, enables the fruit and vegetable seedlings to be grown on it to increase and to produce more beneficial products, on the other hand, to protect environmental health. It will constitute a crucial step taken. There are different methods published on this subject. We wanted to turn the process of preparing Bokashi serum into an application that anyone can easily do at home and to help create nutrients that will meet the organic needs of plants from food residues. We tried to find the most efficient production by making microbiological analyzes of our study. By our purpose, we want to examine the difference between the development of the vegetables we produce in the soils we enrich with the bokashi composting method and the vegetables grown without using these methods, and we want to contribute to the creation of a healthier environment with efficiency-enhancing studies.

References

Bellitürk K (2005) Tekirdağ Koşullarında Buğday Yetiştirilen Toprakların Mikro Besin Elementleri ve Ağır Metal İçeriklerinin Saptanması. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-9 Eylül, Cilt 2, s: 1211-1215, Antalya.

Bellitürk K (2008) Trakya Bölgesi Topraklarının AzotFosfor-Potasyum Bakımından İncelenmesi (Hakem Onaylı). Hasad (Bitkisel Üretim) Aylık Tarım Dergisi, Haziran, İstanbul, Yıl: 24 (277): 102-106.

Bellitürk K, Shrestha P, Görres JH (2015) The Importance of Phytoremediation of Heavy Metal Contaminated Soil Using Vermicompost for Sustainable Agriculture. Rice Journal 3:2, 6: 114

Coşan, S., Topal, S., Aslan, Ö., 2021. Growth kinetcis and survival of lactobacillus acidophilus in black rice milk GIDA the journal of Food, Volume: 46 Issue: 6, 1440 - 1449,

Çimrin, K. M. ve S. Boysan, 2006. Van yöresi tarım topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16:105-111

Eyüpoğlu, F. 1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları Genel Yayın No: 220 Teknik Yayın No: T-67, Ankara

Ghanem, K.; Wl- Zabalawy, K.; Mustafa, A.; Elbanna, B. Impact of Using Compost Bokashi Resulting from Recycling Kitchen Waste on Head Lettuce (Lactuca sativa var. Capitata L.) Grown Organically at Home. J. Soil Sci. Agric. Eng.2017, 8,21-27

Heo S.U., S.Y. Moon, K.S. Yoon, Y.J. Kim, Y.M. Koo, 2008. Enhanced compost maturity by effective microorganisms, Abstracts/Journal of Biotechnology, 136S: S22 – S71,

Higa,T, 2018. Mikroorganizmalar insanlığın geleceğini açar. 4. Uluslararası Evrensel Köy Konferansı 2018, MIT, Boston, ABD.

Higa, T., Okumoto, S., Shintani, M., 2019. Etkili Mikroorganizmaların ve biyokömürün uygulanması, komatsuna'nın sürekli kırpılması sırasında radyoaktif sezyumun topraktan bitkiye transferini baskılar, Uluslararası Bilimsel Konferans "Radyobiyoloji: Güncel Sorunlar", Belarus NAS Radyobiyoloji Enstitüsü, Gomel, Belarus Cumhuriyeti.

İlay, R., Kavdır, Y., Sümer, A., 2013. The effect of olive oil solid waste application on soil properties and growth of sunflower (Helianthus annuus L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.). International Biodeterioration & Biodegradation 85 (2013) 254-259

Köksal, S.B., Aksu, G., Altay, H. (2017). Vermikompostun Bazı Toprak Özellikleri ve Pazı Bitkisinde Verim Üzerine Etkisi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale.

Lew,P.S;İbrahim, N.N.L.N.; Kamarudin, S.; Thamrin, N.M.; Misnan, M.F, 2021. Optimitizion of Bokashi- Composting Process Using Effektive Mikroorganisms-1 in Smart Composting Bin.

Nair, J. And Okamitsu K (2010). Microbial Inoculants for Small Scale Composting of Putrescible Kitchen Wastes. Waste Management. 2010 30: 977-82.

Nikitin, A., Shurankova, OA, Okumoto, S., Mischenko, EV, Shintani, M., Leferd, GA, Higa, T., Cheshyk, I., Sukhareva, DV, Zhukovskaya, EV, Arendar, SA, 2019. İlkbahar buğdayı ve beyaz hardal için topraktan bitkiye 137Cs transfer faktörü üzerindeki toprak su içeriği, potasyum ve “EM-Bokashi”nin etkisi. 5. Uluslararası Çevresel Radyoaktivite Konferansı ENVIRA 2019: Çevresel Radyonüklidlerin Varyasyonları, Praha, Çek Cumhuriyeti.

Nygoc, U.N.; Khalid, S.A.; Nawawi, W.N.W.; Ramli, N. Producing fertilizer from food waste Recycling unsing Berkeley and bokashi method. Ponte 2016, 73.

Okumoto, S., Shintani, M., Teruo, H, 2018. Pirinç kabuğundan elde edilen biyokömürün ve Etkili Mikroorganizmaların sürekli Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) mahsulü altında topraktan tarımsal ürünlere radyoaktif sezyum transferinin baskılanması üzerindeki etkisi. Uluslararası Bilimsel Konferans “Radyobiyoloji: Güncel konular”, Belarus NAS Radyobiyoloji Enstitüsü, Gomel, Belarus Cumhuriyeti.

Okumoto, S., Shintani, M., Teruo, H, 2019.Sürekli komatsuna kırpma altında tarımsal ürünlere radyoaktif sezyum transferinin baskılanmasında Etkili Mikroorganizmaların etkisi üzerinde pirinç kabuğundan elde edilen biyokömür uygulamasının etkisi. 8. Çevredeki Radyoaktif Kirlenmenin İyileştirilmesi Derneği, Koriyama, Fukushima.

Parlak, M., Fidan, A., Kızılcık, İ., Koparan, H. (2008). Eceabat İlçesi (Çanakkale) Tarım

Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi 2008, 14 (4) 394-400

Polat S, Bellitürk K, Metinoğlu M (2019). Evaluation of agricultural fields in terms of soil productivity and environmental health in the industrial zone. Sanayi bölgesindeki tarım alanlarının toprak verimliliği ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

Tümsavaş Z, Aksoy E (2008). Bursa Yöresi Rendzina Büyük Toprak Grubu Topraklarını Bazı Özellikleri ve Besin Maddesi İçerikleri. Uludağ Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü. Bursa.

Thorslund Rebecka, 2020. Ürdün'de Bokashi solunumu: Birinci döngü, Toprak ve Çevre Departmanı,

Shrestha P, Bellitürk K, Görres JH (2019) Phytoremediation of Heavy Metal-Contaminated Soil by Switchgrass: A Comparative Study Utilizing Different Composts and Coir Fiber on Pollution Remediation, Plant Productivity, and Nutrient Leaching. International Journal of Enivronmental Research and Publich Health, 16 (7): 1261 (1-16).

Suehiro, İ. 2018. EM for Agriculture. All-Russia Field Day. Tarımsal Sanayi Sergisi/Forumu., Kazan, Rusya.

Published

2023-09-24

How to Cite

ÖNCEL, H. U. ., OĞUL, O. ., AKDEMİR, N. ., & AKTAÇ, Z. . (2023). Practical Compost Production from Domestic Vegetable and Food Wastes with Bokashi Composting Method. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 602–613. https://doi.org/10.5281/zenodo.8325267

Issue

Section

Articles