The Effect of Different Narrow and Twin Row Sowing Methods on The Quality Properties of Maize in Clay-Textured Soil


Abstract views: 159 / PDF downloads: 79

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8316232

Keywords:

Narrow row, twin row, maize, grain quality properties

Abstract

In this study, the effect of different narrow row and double row sowing methods on the quality characteristics of maize grain was investigated. In this study, ADA 351 and Sakarya maize cultivars were used in soil conditions with clay structure in Diyarbakır province, where the main crop maize is grown. A separate trial has been established for each maize cultivar. In the study, which was carried out for two years in 2016 and 2017 years, each trial was carried out according to the randomized blocks trial design. Sowing methods are line abreast narrow row, diagonal narrow row, line abreast twin row, diagonal twin row, single row 1 (70 cm row spacing, 20 cm intra-row spacing) and single row 2 (70 cm row spacing, 12.5 cm intra-row spacing) determined. As a result of the study carried out with the ADA 351 variety, the highest 1000 kernel weight was obtained from the single row 1 application, the highest unit area protein yield and unit area oil yield were obtained from single row 2 application. In the experiment carried out with Sakarya variety, the highest grain protein ratio was obtained from the cross-narrow row application, the highest 1000 kernel weight was obtained from the single row 1 application. As a result of the correlation analysis, a strong positive relationship was found between grain yield and protein yield per unit area, and oil yield per unit area in both trials.

References

Ahmad, M., Khaliq, A., Ahmad, R., Ranjha, A.M., 2010. Allometery and productivity of autumn planted maize hybrids under narrow row spacing. International Journal of Agriculture and Biology, 12(5): 661-667.

Alcir, J.M., Edemir, M.J., Lindolfo, S., Thiago, D.O.V., Rivanildo, D., Murilo, M.B., Evandro, M.B., 2015. Development and yield of maize (Zea mays) under plant densities using single and twin-row spacing. African Journal of Agricultural Research, 10(11): 1344-1350.

Alp, A., Kahraman, Ş., 2017. Diyarbakır koşullarında ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilen tane mısırın bazı tarımsal ve teknolojik özelliklerinin biplot analiz yöntemiyle karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(4): 507-515.

Anonim, 2023a. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi İnternet Sitesi. (Erişim tarihi: 24.03.2023).

Anonim 2023b. Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. (Erişim tarihi: 19.03.2023), (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/misir/menu/23/misir).

Anonim 2023c. Türkiye İstatistik Kurumu, Resmi İnternet Sitesi. (Erişim tarihi: 13.03.2023).

Balem, Z., Modolo, A.J., Trezzi, M.M., Vargas, T.D.O., Baesso, M.M., Brandelero, E.M., Trogello, E., 2014. Conventional and twin row spacing in different population densities for maize (Zea mays L.). African Journal of Agricultural Research, 9(23): 1787-1792.

Bernhard, B.J., Below, F.E., 2020. Plant population and row spacing effects on corn: Phenotypic traits of positive yield‐responsive hybrids. Agronomy Journal, 112(3): 1589-1600.

Greveniotis, V., Zotis, S., Sioki, E., Ipsilandis, C., 2019. Field population density effects on field yield and morphological characteristics of maize. Agriculture, 9(7): 160.

Güngör, H., Üstün, A., 2015. Konya ekolojisinde iki farklı sıra aralığının bazı soya (Glycine max. (L.) Merill) genotiplerinde verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): 100-106.

Kahraman, Ş., Atakul, Ş., Kılınç, S., 2017. Aday Hibrit mısır genotiplerinin diyarbakır ana ürün koşullarında adaptasyonlarının belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2): 153-160.

Kır, H., Ünsal, B., 2020. Kırşehir koşullarında farklı sıra üzeri mesafelerin bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi, Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 10(2): 76-83.

Kırılmaz, H., Marakoğlu, T., 2018. Tanelik mısır üretiminde çift sıra ekim yöntemlerinin verim ve verim parametrelerine etkisi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3): 297-304.

Koşar, N., 2015. Farklı çift sıra, dar sıra ve tek sıra ekim sistemlerinin mısır bitkisinin (Zea mays L. indentata) verim ve verim unsurlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa.

Murdia, L.K., Wadhwani, R., Wadhawan, N., Bajpai, P., Shekhawat, S., 2016. Maize utilization in India: an overview. American Journal of Food and Nutrition, 4(6): 169-176.

Öktem A., Koşar N., 2021. Farklı çift sıra, dar sıra ve tek sıra ekim sistemlerinde değişik bitki yoğunluklarının mısır bitkisinin (Zea mays L. indentata) verim ve verim öğelerine etkisi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 36(2): 239-252.

Özcan, S., 2009. Corn, indispensable crop of the modern World: Contribution of genetically modified (transgenic) corn on agricultural production. Turkish Journal of Scientific Reviews, 2(2): 01-34.

Öztürk, A., Özata, E., Erdal, Ş., Pamukçu, M., 2019. Utilization and future of special corn types in Turkey. International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, 2(1): 75-90.

Prasanna, B.M., 2012. Diversity in global maize germplasm: characterization and utilization. Journal of Biosciences, 37(5): 843-855.

Sakin, M.A., Bozdağ, M., Çakar, Ş., 2016. Tokat Kazova ve Zile ana ürün koşullarında yetiştirilen melez atdişi mısır (Zea mays indentata L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel Sayı-1): 87-93.

Sangoi, L., Schmitt, A., Júnior, M.C.M., Kuneski, H.F., Coelho, A.E., 2020. Narrow and twin-row plantings do not increase maize yield. Agronomía Colombiana, 38(3): 342-349.

Shakarami, G., Rafiee, M., 2009. Response of corn (Zea mays L.) to planting pattern and density in Iran. Journal of Agriculture and Environmental Sciences, 5(1): 69-73.

Strieder, M.L., Silva, P.R.F.D., Rambo, L., Sangoi, L., Silva, A.A.D., Endrigo, P.C., Jandrey, D.B., 2008. Crop management systems and maize grain yield under narrow row spacing. Scientia Agricola, 65: 346-353.

Şahin, S., 2001. Türkiye’de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı Ve Mısır Üretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1): 73-90.

Taş, T., 2020. Bazı atdişi hibrit mısır (Zea mays indentata Sturt) çeşitlerinin tane özellikleri ile tane verimi arasında ki ilişkilerin belirlenmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2): 222-233.

Turhal, K., 2021. Effects on maize (Zea mays L.) production of sowing areas and yields per years in Turkey. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 5(2): 418-425.

Ulger, A.C., Ibrikci, H., Cakir, B., Guzel, N., 1997. Influence of nitrogen rates and row spacing on corn yield, protein content, and other plant parameters. Journal of Plant Nutrition, 20(12): 1697-1709.

Uysal, H., Kahrıman, F., 2021. Nitelikli mısır popülasyonlarında önemli tane kalite özellikleri için gen etkisi, heterosis ve korelasyon analizleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1): 119-129.

Widdicombe, W.D., Thelen, K.D., 2002. Row width and plant density effect on corn forage hybrids. Agronomy Journal, 94(2): 326-330.

Vural, Ç., 2007. Aydın koşullarında cin mısır bitkisinin damla yöntemiyle sulanması. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Zayim, M., 2020. İkinci ürün koşullarında bitki sıklığının mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde verim, verim öğeleri ve kalite özellikleri üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Published

2023-09-24

How to Cite

KOLAY, B., AVŞAR, Özlem ., BİLGE, U., BEREKATOĞLU, K., KILINÇ, S., OĞURLU, F., ATAKUL, Şehmus, ÇELİK, Y., EREN, A. ., & ÖZTÜRKMEN, A. R. (2023). The Effect of Different Narrow and Twin Row Sowing Methods on The Quality Properties of Maize in Clay-Textured Soil. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 572–586. https://doi.org/10.5281/zenodo.8316232

Issue

Section

Articles