Effects of Harvest-threshing Methods Used in Lentil Harvesting on Fuel consumption, grain Losses and Machine Field Capacity


Abstract views: 133 / PDF downloads: 94

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8361917

Keywords:

Lentil, mechanization, harvesting-threshing, fuel consumption, field capacity

Abstract

This study was carried out between 24-31 May 2022 during the lentil harvest season in the fields where Fırat 87 red lentil varieties, which have 3 different geometric shapes and belong to 3 different producers, were planted in Dicle District of Diyarbakır province. The study was carried out in two stages: harvesting and threshing . In the first stage, three different harvesting machines were used for lentil harvesting. In the second stage, the threshing process of the harvested lentils was carried out by different thresher. In the study, grain losses, fuel consumption per unit area and machine field capacities were examined according to landshape and the machines used. According to the results, the grain loss rate varied between 7.9-8.69%. Average fuel consumption varies depending on field type and machine methods used. Fuel consumption values varied between 0.975 l/da and 1.175 l/da. Average fuel consumption in the field with a large production area was found to be lower than in other fields. It has been observed that the machines used in threshing the lentils left to dry in the field after harvest vary in terms of fuel consumption depending on the field shape. The weight of the threshing machines and the geometric shapes of the fields were effective in increasing the fuel consumption per unit area. The highest machine field capacity in threshing was obtained as 5.25 da/h in the third method, in which a single-knife finger type machine was used, and in the field with a small area, while the first and second methods, in which fingerless double-knife machines were used, showed similarities and were obtained as 3.30 and 3.69, respectively.

 

 

References

Adak, M.S., Güler, M., Kayan, N., 2010. Yemeklik Baklagillerin Üretimini Artırma Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 11-15 Ocak, Ankara.

Anonim, 2020. Dünya Mercimek Üretim alanları, (https://www.fao.org/home/en), (Erişim tarihi: 04.03.2023).

Anonim, 2021. TÜİK Mercimek Üretim Verileri, (https://www.tuik.gov.tr/), (Erişim tarihi: 04.03.2023).

Anonim, 2023. (https://sputniknews.com. tr /20210609/turkiyenin-en-buyuk-hasadi-157-bicerdover-ayni-anda-araziye-girdi-1044694808.html)

Anonim, 2023a. Niğmer Marka Harmanlama Makinesine Ait Teknik Özellikler, https://www.nigmer.co m/HarmanMakinalari/Harman_Makinalari), (Erişim tarihi: 04.03.2023).

Anonim, 2023b. Özapalı Marka Harmanlama Makinesine Ait Teknik Özellikleri, (https://www.ziraatmakine m.com/tr-urundetay-5535-ozapalibicer patozharmanmakinasi), (Erişim tarihi:04.03.2023).

Anonim, 2023c. Tarım İş Gezer Harmanlama Makinesi, (http://www.tarimis.com/tr/index.html), (Erişim tarihi: 04.03.2023).

Anonim, 2023b, Çift Bıçaklı Çayır Biçme, (https://guvenclertarim.com/cift-bicakli-cayir-bicme-ud), (Erişim tarihi: 06.03.2023).

Anonim,2023c. Çift Hareketli Zıpkalı Çayır Biçme, (https://guvenclertarim.com/cift-hareketli-zipkali-cayir-bicme-ud), (Erişim tarihi: 06.03.2023).

Baran, M.F., Ülger, P., Kayişoğlu, B., Kayişoğlu, B., 2012. Kanola hasadında kullanılan tablanın hasat kayıpları üzerine etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3): 35-44.

El Saleh, Y., 2000. Suriye ve Türkiye’de Mercimek ve Nohut Hasadında Mekanizasyon Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Esgici, R., Sessiz, A., Bayhan, Y., 2016. The relationship between the age of combine harvester and grain losses for paddy. Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, 62(1): 18-21.

Gülaç, Z.N., 2022. Mercimek Ürün Raporu, (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF Ürün Raporları/2022 Ürün Raporları/Mercimek Ürün Raporu-TEPGE-358.pdf), (Erişim tarihi: 10.03.2023).

Özcan, M.T., 1986. Mercimek hasat ve harman yöntemlerinin işverimi, kalitesi, enerji tüketimi ve maliyet yönünden karşılaştırılması ve uygun bir hasat makinesi geliştirilmesi üzerinde araştırmalar. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Yayın No : 46, Ankara.

Say, S.M., 2006. Kırmızı Mercimek Üretiminde Optimum Hasat Döneminin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2(3): 263-269.

Sessiz, A., Demirel, İ.E., 2021. Biçerdöverle mısır hasadında dane kayıplarının belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 17(1): 34-41.

Sessiz, A., Pekitkan, F.G., Turgut, M.M., 2006. Hasat kayıpları, nedenleri, ölçme yöntemleri ve azaltma yolları. Tarımsal Mekanizasyon 23 Ulusal Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 6-8 Eylül, Çanakkale.

Sessiz, A., Eliçin, A.K., Turgut, M.M., Pekitkan, F.G., 2020. Tarım Makinaları Esasları. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No:3056, Ankara.

Sessiz, A., Özcan, M.T., Esgici, R., 2005. Mercimeğin harmanlama kayıpları ve çimlenme oranları üzerine harmanlama ünitesinin etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 1(2): 159-165.

Zender, N.F., 1986 Yemeklik Dane Baklagillerde Hasat ve Harmanlama Yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, 5-7 Mayıs, Adana.

Published

2023-09-24

How to Cite

DEMİREL, İlyas, & SESSİZ, A. (2023). Effects of Harvest-threshing Methods Used in Lentil Harvesting on Fuel consumption, grain Losses and Machine Field Capacity. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3), 670–680. https://doi.org/10.5281/zenodo.8361917

Issue

Section

Articles