Determination of Silage Quality of Mixtures of Berseem Clover (Trifolium resupinatum L.) and Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) under Bilecik Conditions


Abstract views: 254 / PDF downloads: 119

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10207729

Keywords:

Berseem clover, annual ryegrass, silage, quality

Abstract

This study was conducted in 2022 with the aim of determining the appropriate mixture ratio of berseem clover (Trifolium resupinatum L.) and annual ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) in Bilecik conditions. The study was arranged according to a randomized complete block design with three replications. After the plants harvested in the experiment were chopped in size of 2 cm in size, they were filled into vacuum bags to make silage, taking into account the mixing ratios. The prepared silages were stored at 25±2 °C. In the research, six treatments were tested, including 100% berseem clover, 80% berseem clover + 20% annual ryegrass, 60% berseem clover + 40% annual ryegrass, 40% berseem clover + 60% annual ryegrass, 20% berseem clover + 80% annual ryegrass, and 100% annual ryegrass. According to the study, silage yield ranged from 1514 to 2033 kg da-1, protein yield ranged from 241.7 to 358.5 kg da-1, relative feed value ranged from 96.91 to 146.87, dry matter content ranged from 31.4 to 36.5%, Flieg score ranged from 83.89 to 93.32, pH values ranged from 4.31 to 4.66. As a result of the study, considering all the characteristics, it was determined that mixing 40% annual ryegrass with berseem clover instead of pure silage gave better results in terms of silage efficiency and quality.

References

Acar, Z., Önal Aşçı, Ö., Ayan, İ., 2022. Karışık Ekim. Nobel Akademik Yarınları, Ankara.

Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., 2022. Berseem (Trifolium alexandrinum L.). (Ed: Y. Karadağ, S. Seydoşoğlu). Legumes, İksad Publishing House, s.173-185.

Alçiçek, A., Özkan, K., 1996. Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asidi, asetik asit ve bütirik asit tayini. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2-3): 191-198.

Anonim, 2023. Kaba Yem Üretiminde Standardizasyon.

(https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/ilknuray/66398/3.%20M%C4%B1s%C4%B1r,%20sorgum%20kaba%20yemleri%20silaj%C4%B1.pptx), (Erişim Tarihi: 25.09.2023).

Bilgen, H., Alçiçek, A., Sungur, N., Eichhorn, H., Walz, O.P., 1996. Ege bölgesi koşullarında bazı silajlık kaba yem bitkilerinin hasat teknikleri ve yem değeri üzerine araştırmalar. Hayvancılık'96 Ulusal Kongresi, 18-20 Eylül, İzmir, s.781-789.

Burgu, L., Mut, H., 2023. İkinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinin silaj verimi ve bazı kalite özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 12-24.

Demiroğlu Topçu, G., Kahya, M.E., 2023. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışımlarının bazı silaj özelliklerinin belirlenmesi. Research Journal of Biology Sciences, 16(1): 8-15.

Elçi, Ş., 2005. Baklagil ve Buğdaygil Yem bitkileri. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, s. 486.

Guo, X.S., Bai, J., Li, F.H., Xua, D.M., Zhanga, Y.X., Buc, D.P., Zhao, L.S., 2020. Effects of malate, citrate, succinate and fumarate on fermentation, chemical composition, aerobic stability and digestibility of alfalfa silage. Animal Feed Science and Technology, 268: 1-10.

Holland, J.B., Brummer, E.C., 1999. Cropping systems: cultivar effects on oat-berseem clover ıntercrops. Agronomy Journal, 91(2): 321-329.

İptaş, S., Geren, H., Yavuz, M., 2009. Yem Bitkileri Genel Bölüm Cilt I: Silaj Yapım Tekniği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, İzmir.

Karaer, M., Gülümser, E., Mut, H., Gültaş, H.T., 2021. Ana ürün silajlık mısır yetiştiriciliğinde sulama suyu kullanım etkinliği ve ekonomik analiz. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 652-658.

Kesiktaş, M., 2010. Karaman’da farklı ekim zamanları ve azotlu gübre dozu uygulamalarının italyan çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) yem verimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Khalilian, M.E., Habibi, D., Golzardi, F., Aghayari, F., Khazaei, A., 2022. Effect of maturity stage on yield, morphological characteristics, and feed value of sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] cultivars. Cereal Research Communications, 50:1095–1104.

Kılıç, A., 2010. Silo Yemi. Hasad Yayıncılık, İstanbul.

Kutlu, H.R., 2022. Tüm Yönleriyle Silaj Yapımı ve Silajla Besleme. (http://www.zootekni.org.tr/upload/file/silaj%20el%20ktabi.pdf), (Erişim tarihi: 28.03.2022).

Önal Aşçı, Ö., Acar, Z., 2018. Kaba Yemlerde Kalite. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

Öztürk, Y.E., Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U., Çopur Doğrusöz, M., 2022. A preliminary study on change of mistletoe (Viscum albüm L.) silage quality according to collection time and host tree species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 46: 104-112.

Salama, H.S.A., 2020. Mixture cropping of berseem clover with cereals to improve forage yield and quality under irrigated conditions of the Mediterranean basin. Annals of Agricultural Sciences, 65(2): 159-167.

Sipahioğlu, O., Mut, H., Gülümser, E., Çopur Doğrusöz, M., Başaran, U., 2022. Yem bezelyesi tarımında arpanın arkadaş bitki olarak kullanılması. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2): 202-210.

Tutar, H., Kökten, K., 2022. Dallı darı (Panicum virgatum L.)’nın silaj olarak değerlendirilme potansiyeli. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(4): 2488-2494.

Tutar, H., Kökten, K., 2023. Bazı sorgum x sudan otu melezi çeşitlerinin silaj kalitesinin belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi, 12(1): 105-112.

Tüzemen, N., 2015. Kastamonu ilinde sığır yetiştiriciliğinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, 1(2): 33-51.

Uygur, M., 2023. Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri-2. (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Belgeler/EgitimBrosur/133-ciftcibro.pdf), (Erişim tarihi: 28.03.2022).

Yalçınkaya, M.Y., Baytok, E., Yörük, M.A., 2012. Değişik meyve posası silajlarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 9(2): 95-106.

Published

2023-12-06

How to Cite

ER, E., & MUT, H. . (2023). Determination of Silage Quality of Mixtures of Berseem Clover (Trifolium resupinatum L.) and Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) under Bilecik Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(4), 730–738. https://doi.org/10.5281/zenodo.10207729

Issue

Section

Articles