Determination of Some Agricultural Characteristics of Some Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Suitable for Afşin Basin of Kahramanmaraş Province


Abstract views: 51 / PDF downloads: 27

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10814151

Keywords:

Phaseolus vulgaris L., bean, agricultural characteristics, seed yield

Abstract

This study was conducted in 2018 to determine the agricultural characteristics of high yield bean genotypes that can be grown in Afşin District of Kahramanmaraş Province, which is an important bean production basin and exhibits typical continental climate characteristics. A total of 70 different bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes were tested in the study. The experiment was organized according to the randomized complete block design with three replications. In the study, emergence time, plant height, first pod height, number of main branches per plant, number of pods per plant, number of seeds per pod, number of seeds per plant and grain yield values were determined. According to the research results, statistically significant differences were found among bean genotypes in terms of all traits examined. According to the research results, the emergence time between 12.00-14.00 days, plant height between 37.00-113.33 cm, first pod height between 9.00-25.33 cm, number of main branches between 4.00-6.00, number of pods in the plant between 4.66-33.33, number of grains in the pod between 4.33-6.33, number of grains in the plant between 24.33-188.33 and grain yield between 78-751 kg da-1 varied. The highest grain yield was obtained in Yakutiye genotype.

References

Anonim, 2001. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı “Yemeklik Tane Baklagiller”. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara.

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/TTSM/Belgeler/Tescil/Teknik%20Talimatlar/Yemeklik%20Tane%20Baklagiller/yemeklik%20tane%20baklagiller.pdf. (Erişim Tarihi:15.01.2018).

Anonim, 2012. SAS. SAS Institute. SAS 9.4 user’s guide. SAS Inst., Cary, NC.

Anonim, 2018a. Kahramanmaraş Meteoroloji İl Müdürlüğü Verileri. Kahramanmaraş (Erişim Tarihi: 10.10.2023).

Anonim, 2018b. Analiz Laboratuvarı Sonuçları Sivas/Şarkışla (Erişim Tarihi: 11.10.2023).

Anonim, 2022. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim Verileri. (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Raporlar%C4%B1/2022%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Raporlar%C4%B1/Kuru%20Fasulye%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Raporu%202022-359%20TEPGE.pdf.), (Erişim Tarihi: 27.09.2023).

Atıcı, Ö.F., 2013. Giresun ilinde toplanan yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin bazı bitkisel özellikleri ile verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Babagil, G.E., Tozlu, E., Dizikısa, T., 2011. Erzincan ve Hınıs ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1): 11-17.

Baran, A., 2016. Kayseri ekolojik koşullarında kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Baran, İ., 2018. Bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinin ve ahlat yerel popülasyonunun Van-Gevaş ekolojik koşullarında, verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Bozoğlu, H., 1995. Kuru fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) bazı tarımsal özelliklerinin genotip x çevre interaksiyonu ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Basılmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Ceyhan, E., Önder, M., Kahraman, A., 2009. Fasulye genotiplerinin bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 23(49): 67-73.

Çaçan, E., Kökten, E., Kaplan, M., ve Yılmaz, H.Ş., 2018. Bazı adi fiğ hat ve çeşitlerinin (Vicia sativa L.) ot verimi ve ot kalitesi açısından değerlendirilmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 22(1): 47-61.

Çiftçi, V., Yılmaz, N., 1992. Van ekolojik koşullarında verimli fasulye çeşitlerinin belirlenmesi ve verim komponentlerinin tane verimine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2): 135-146.

Düzdemir, O., 1998. Kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde verim ve diğer bazı özellikler üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Düzdemir, O., Akdağ, C., 2001. Türkiye kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) gen kaynaklarının karakterizasyonu: 2. verim ve diğer bazı özellikleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 101-105.

Güçlü, M., 2019. Orta ve Kuzey Amerika kökenli fasulye hatlarının önemli tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Işık, R., 2012. Bazı taze fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karabacak, T., 2018 Kuru kasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinin agro-morfolojik özelliklerinin elâzığ koşullarında araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Karaduman, B., 2011. Kuzey doğu anadolu bölgesinden toplanan fasulye genotiplerinin fenolojik özellikleri ve verim unsurlarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kuyucuoğlu, S., 2016. Farklı ekim zamanlarının bazı şeker tipi fasulye genotiplerinde agronomik özellikler üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Önder, M., Kahraman, A., Ceyhan, E., 2014, Response of dry bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to water shortage. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1: 623-628.

Özbekmez, Y., 2015. Ordu ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye çeşit ve genotiplerinin verim, verim öğeleri ile tohum ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

Özçelik, H., Gülümser, A., 1988. Bazı bodur fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinde verim ve bazı verim ögeleri üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 99-108.

Pekşen, E., Gülümser, A., 2005. Bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde verim ve verim unsurları arasındaki ilişkiler ve path analizi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3): 82-87.

Saylam, A.Ç., 2017. Kırşehir ekolojik koşullarında bazı bodur formundaki kuru fasulye genotiplerinin verim ve kalite unsurlarını belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.

Sözen, Ö., 2006. Artvin ili yerel fasulye (Phaseolus vulgaris L.) popülasyonlarının toplanması, tanımlanması ve morfolojik varyabilitesinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Şehirali, S., 1971. Türkiye’de yetiştirilen bodur fasulye çeşitlerinin tarla ziraatı yönünden önemli bazı morfolojik ve biyolojik vasıfları üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:474, Ankara.

Şehirali, S., 1988, Yemeklik Dane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

Steel, R.G.D., Torrie J.H., 1960. Principles and procedures of statistics; McGraw-Hill: New York, NY: USA.

Varankaya, S., 2011 Yozgat ekolojik şartlarında yetiştirilen fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Published

2024-03-26

How to Cite

KILINÇ, İbrahim ., & USLU, Ömer S. . (2024). Determination of Some Agricultural Characteristics of Some Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Suitable for Afşin Basin of Kahramanmaraş Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 91–106. https://doi.org/10.5281/zenodo.10814151

Issue

Section

Articles