Effect of Sewage Sludge Applications on Some Micronutrient Elements in Soil


Abstract views: 45 / PDF downloads: 31

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10837821

Keywords:

Sewage sludge, micronutrient, copper, iron, manganese, zinc

Abstract

This study was carried out in Tekirdağ province to determine the effects of application of sewage sludge in varying amounts (2, 4, 8 tons/da) on some microelements (Cu, Fe, Mn and Zn) of the Thrace Regions soils. Although microelements are present in trace amounts in the soil, they cause major productivity losses under deficiency conditions. The study was carried out with 3 replications according to the randomized blocks divided plots experimental design. As a result of the application of sewage sludge to the soil, there was an increase in the content of available copper, iron and zinc, and this was found to be statistically significant (p <0.01). The available Fe content of the soils to which sewage sludge was applied increased from "medium" level to "excess" level, and the available Zn content increased from "insufficient" level to "sufficient" level. A statistically significant (p<0.01) decrease was observed in the available Mn content of the soil, and its content in the soil decreased from "sufficient" to "less" level. It has been observed that the application of sewage sludge on the soil of the Thrace Region has a positive effect on the soil micro-plant nutrient element contents. Considering that intensive agricultural practices continue in the region, it has become clear that sewage sludge applications are a very important method for the sustainability of agricultural activities.

 

References

Allard, S., Gutierrez, L., Fontaine, C., Croué, J.P., Gallard, H., 2017. Organic matter interactions with natural manganese oxide and synthetic birnessite. Science of The Total Environment, 583: 487-495.

Bakırcıoğlu, D., 2009. Toprakta makro ve mikro element tayini. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Bellitürk, K., Fang, L., Görres, J.H., 2023. Effect of post-production vermicompost and thermophilic compost blending on nutrient availability. Waste Management, 155: 146-152.

Benami, A., Diskin, M.H., 1965. Design of Sprinkling Irrigation. Lowdermilk Faculty of Agricultural Engineering Publication 23. Technicon. Israel Institute of Tecnology, Haifa, Israel.

Bender, D., Erdal, İ., Dengiz, O., Gürbüz, M., Tarakçıoğlu, C., 1998. Farklı organik materyallerin killi bir toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri. International Symposium On Arid Region Soil, Menemen, İzmir, s.506-510.

Bilgin, N., Eyüpoğlu, H., Üstün, H., 2002. Biyoatıkların (Arıtma Çamurlarının) Arazide kullanımı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü, Ankara.

Blake, G.R., 1965. Bulk Density. Methods of Soil Analysis: Part 1 Physical and Mineralogical Properties, Including Statistics of Measurement and Sampling. Chapter 30.

Bolat, İ., Kara, Ö., Tunay, M., 2020. Göknar-kayın karışık meşceresi altındaki ölü örtü örneklerinde mikrobiyal biyokütle C (Cmic), N (Nmic) ve P (Pmic)'un mevsimsel değişimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(3): 1-1.

Bozkurt, M.A., Yılmaz, İ., Çimrin, K.M., 2000. Kentsel arıtma çamurunun kışlık arpada azot kaynağı olarak kullanılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1): 105-110.

Çimrin, M.K., Bozkurt, M.A., Erdal, İ., 2000. Kentsel arıtma çamurunun tarımda fosfor kaynağı olarak kullanılması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1): 85–90.

Demir, E., 2010. Arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının mısırın verim, besin elementi ve ağır metal içeriğine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Düzgüneş, O., 1963. İstatistik Prensipleri ve Metotları. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.

Ergene, A., 2010. İz elementlerin bitki, hayvan ve insan hayatı bakımından önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.

Eyüpoğlu, F., 1999. Türkiye topraklarının verimlilik durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 220, Teknik Yayın No: T-67, Ankara.

Eyüpoğlu, F., Korucu, N., Talaz, S., 1998. Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikro elementler Bakımından Genel Durumu. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Ankara.

FAO, 1990. Micronutrient Assessment at the Country Level. FAO Soil Bulletin, Published by FAO, Roma.

Foroughifar, H., Jafarzadeh, A.A., Torabi, H., Pakpour, A., Miransari, M., 2013. Using geostatistics and geographic information system techniques to characterize spatial variability of soil properties, including micronutrients. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44(8): 1273-1281.

Garzón, E., González-Andrés, F., García-Martínez, V.M., De Paz, J.M., 2011. Mineralization and nutrient release of an organic fertilizer made by flour, meat, and crop residues in two vineyard soils with different pH levels. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42(13): 1485-1496.

Gezer, E., Konukcu, F., Adiloğlu, A., Dinçer, A.R., 2023. Mısır bitkisinin ikinci ürün ve silajlık olarak yetiştirilmesinde kullanılan arıtma çamurunun topraktaki makro besin elementleri üzerine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(4): 798-808.

Gezgin, S., 2003. Buğdayın gübrelenmesi. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 6(4): 22-27.

Günal, E., Erdem, H., 2015. Suluova ve merzifon ovaları topraklarının yarayışlı demir, bakır, çinko ve mangan konsantrasyonlarının mesafeye bağlı değişimi. Toprak Su Dergisi, 4(2): 1-13.

Günes, A., Alpaslan, M., Inal, A., 2013. Plant Nutrition and Fertilization, (3rd Ed.), Ankara University Faculty of Agriculture Publications: Ankara.

Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A., 2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1514, Ankara.

Hargreaves, J.C., Adl, M.S., Warmon, T.R., 2008. A Review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. Agriculture Ecosystems & Environment, 123: 1-14.

Kacar, B., Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 144, Bursa.

Kacar, B., Katkat, V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yayınevi.

Kacar, B., 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III-ToprakAnalizleri. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakıf Yayınları No: 3, Ankara.

Kara, Z., Yakupoğlu, T., 2023. Toprak düzenleyici olarak kullanılan bazı organik madde kaynaklarının nem kapsamındaki zamana bağlı değişimler. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1): 95-104.

Koca, Y.K., Derin, A., Adiloğlu, S., 2019. Jeoistatistiksel modelleme ile Edirne ili uzunköprü ilçesi topraklarının bazı mikro element düzeylerinin haritalanması. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 6(3): 328-338.

Loue, A., 1986. Les Oligo-Éléments en Agriculture. Agri - Nathan International, 43 Rue du CheminVert, 75011 Paris.

Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Bayraklı, B., 2012. Arıtma çamuru uygulamalarının toprağın ekstrakte edilebilir demir, bakır, çinko ve mangan kapsamı üzerine etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

Sağlam, M.T., 2012. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri (5. Baskı). Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:2, Tekirdağ.

Sönmez, B., Özbahçe, A., Akgül, S., Keçeci, M., 2018. Türkiye topraklarının bazı verimlilik ve organik karbon (TOK) içeriğinin coğrafi veri tabanının oluşturulması. Proje Sonuç Raporu (TAGEM/TSKAD/11/A13/P03). Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Uzun, P., Bilgili, U., 2011. Arıtma çamurlarının tarımda kullanım olanakları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2): 135-146.

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. T.C. Tarım Orman Ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Published

2024-03-26

How to Cite

GEZER, E., KONUKCU, F., ADİLOĞLU, A., & DİNÇER, A. R. (2024). Effect of Sewage Sludge Applications on Some Micronutrient Elements in Soil. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 197–205. https://doi.org/10.5281/zenodo.10837821

Issue

Section

Articles