Observation Barley Landraces (Hordeum vulgare L.) Interms of Morphological Traits


Abstract views: 20 / PDF downloads: 22

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11239369

Keywords:

Landraces, barley, characterization, yield and components

Abstract

This research was conducted in 2020-21barley growing season under condition of Mardin and Diyarbakır. 78 barley landraces originated from Southeast Anatolia and 7 registarted barley varieties were evaluated according to Augmented Trail Design. Large variations were determined in barley landraces collections for examinated traits. Mean of observed traits of barley landraces and checks were ranged between 150 kg da-1 and 134,62 kg da-1 for grain yield in Diyarbakır location while 325 kg da-1 and 460.7 kg/da in Mardin location.  Grain yield, thousand kerned weight and plant height were higher in Mardin location compare to Diyarbakır because of supplemented irrigation. This study indicated that barley landraces has huge potential to increase variation for barley breeding programs and barley collection can be useful to developing desirable barley genotypes. We also recommend barley landraces should be preserved for sustainable agriculture activities for marginal areas and future breeding programs.

References

Akıncı, C., Gül, İ., Çölkesen, M., 1999. Diyarbakır koşullarında bazı arpa çeşitlerinin tane ve ot verimi ile bazı verim unsurlarının belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 15-18 Kasım, Adana, s: 405-410.

Aktaş, H., 2017. Türkiye’de yoğun ekim alanına sahip bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin destek sulamalı ve yağışa dayalı koşullarda değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(03): 86-97.

Akman, Z., Kara, B., 2007. Isparta yöresinde yetiştirilen arpa köy çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 163-169.

Allard, R.W., Bradshaw, A.D., 1964. Implications of genotype-environment interaction in applied plant breeding. Crop Science, 4(3): 503-508.

Bayhan, M., Özkan, R., Albayrak, Ö., Akıncı, C., Yıldırım, M., 2022. Evaluation of some barley (Hordeum vulgare L.) genotypesand F1 hybridges under controlled conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 6(3): 563–572.

Ceccarelli, S., Grando, S., 2006. Chapter 3. barley landraces from the fertile crescent: a lesson for plant breeders. (IDRC Bulletin: Genes in the Field, On-Farm Conservation of Crop Diversity), 51-77.

Çölkesen, M., Eren, N., Öksen, A., 1994. Harran ovası sulu koşullarda farklı ekim sıklığının ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı, 25-29 Nisan, İzmir, s:15.

Ergün, N., Aydoğan, S., Sayım, İ., Karakaya, A., Oğuz, A.Ç., 2017. Arpa (Hordeum vulgare L.) köy çeşitlerinde tane verimi ve bazı tarımsal özelliklerin incelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2): 180−189.

Eser, D., Geçit, H.H., Emekliler. H.Y., 1987. Türkiye’nin tahıl gen kaynakları bakımından önemi. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim, Bursa, s: 347-352.

Gholipoor, M., Rohani, A., Torani, S., 2013. Optimization of traits to increasing barley grain yield using an artificial neural network. International Journal of PlantProduction, 7(1): 1735-8043.

Guo, T.R., Zhang, G.P., Zhou, M.X., Wu, F.B., Chen, J.X., 2003. Genotypic difference in plant growt hand mineral composition in Barley under aluminum Stress. Agricultural Sciences in China, 2(5): 1-4.

Topçu, G.D., Özkan, Ş.S., 2020. Effects of different salt source sand concentrations on germination parameters of barley (Hordeum vulgare L.) seeds. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3): 456–467.

Kandemir, N., Yıldırım, A., Gunduz, R., 2010. Determining the levels of genetic variation using SSR markers in three Turkish barley materials known as Tokat. Turkish Journal of Agriculture and Foresty, 34(1): 17-23.

Karadoğan, T., Sağdıç, Ş., Çarkçı, K., Akman, Z., 1999. Bazı arpa çeşitlerinin ısparta ekolojik şartlarına uyum yeteneklerinin belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi. Kongre Bildiriler Kitabı, 15-18 Kasım, Adana, s: 395-400.

Kendal, E., 2013. İleri kademede bazı yazlık arpa genotiplerinin farklı çevre şartlarında verim ve kalite parametrelerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25(1): 7-18.

Kendal, E., 2020. AMMI ve biplot teknikleri kullanılarak Diyarbakır şartlarına uygun arpa genotiplerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 27-42.

Kırtok, Y., Genç, İ., Çökkesen, M., Yağbasanlar, T., Kılınç, M., 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulu koşullara uygun yemlik ve biralık arpa çeşitlerinin tespiti üzerinde araştırmalar. Çukurova Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 29. GAP yayınları No:57

Kızılgeçi, F., Yıldırım, M., Akıncı, C., Albayrak, Ö., 2016. Bazı arpa genotiplerinin diyarbakır ve mardin koşullarında verim ve kalite parametrelerinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3): 161-169.

Öztürk, İ., Avcı, R., Kahraman, T., 2007. Trakya Bölgesinde yetiştirilen bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 59-68.

Peterson, R.G., 1985. Augmented designs for preliminary yield trials (revised). Rachis, 4(1): 27-32.

Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Apak, R., 1996. Farklı ekim sıklıklarının bazı kışlık arpa çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1): 133-146.

Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Bürün, B., Apak, R., 1999. Tir buğdayında tane verimi ile bazı verim öğeleri arasındaki ilişkiler. Türkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(1): 45-52.

Sönmez, F., Yılmaz, N., 2000. Azot ve fosforun arpa tanesinin bazı makro ve mikro besin maddesi içerikleri üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (2): 65-75.

Published

2024-06-07

How to Cite

OKUR , D. ., & AKTAŞ, H. . (2024). Observation Barley Landraces (Hordeum vulgare L.) Interms of Morphological Traits. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(2), 395–408. https://doi.org/10.5281/zenodo.11239369

Issue

Section

Articles