Mardin Province and Neighborhood Chickpea (Cicer reticulatum) Determination of Genetic Resources Collection and Characterization


Abstract views: 398 / PDF downloads: 270

Authors

  • Cemal EROL Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Mustafa OKANT Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp505-521

Keywords:

Characterization, wild chickpea, cicer reticulatum, variety, yield

Abstract

The purpose of this research; To determine the plant and agricultural characteristics of wild chickpea (C.reticulatum) genotypes in and around Mardin province. The experiment was carried out in 2015-2016 production season in Harran University Faculty of Agriculture Osmanbey Campus Agricultural and Application Field. A total of 69 genotypes, 64 wild chickpea genotypes, 4 genotypes, and 1 local genotype were evaluated. According to the research results; First flowering time 123.33-138.00 days, the first pod linking time 134.00-148.00 days, plant crown width 1126.00-2950.28 cm2, the number of ripening days 176.00-210.33 days, harvest index 4.68-50.53%, biological yield 61.00-253.67 g/parcel, parcel the yield was 20.93-108.05 g, 100 grain weight was 10.4513-44.61 g, grain size was 6.55-10.85 mm, grain width was 4.52-8.62 mm and grain width was 4.17-8.34 mm. In this study, it is aimed to determine the populations with high values and to make them available to the breeder.

References

Altınbaş, M., 2004. Yeni geliştirilen nohut hatlarının bornova koşullarında verim ve bazı tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (3): 111-121.

Atmaca, E., Çakır, S., Akın, R., Başbağcı, G., Kılınç, A., 2015. Nohut (Cicer arietinum L.) hat ve çeşitlerinin Eskişehir, Kütahya ve Uşak koşullarında bazı tarımsal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, s.344-347.

Bayrak, H., Keleş, R., 2015. İleri çıkmış nohut ıslah hatları ve çeşitlerin Konya ekolojik koşullarında bazı verim ve verim unsurları ile ilgili özelliklerin belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, s.356-359.

Bıçaksız, Y., 2010. Bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin orta anadolu koşullarına adaptasyonu. Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 28s.

Biçer, B. T., Anlarsal, A.E., 2004. Bazı nohut (Cicer arietinum L.) köy çeşitlerinde bitkisel ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4): 389-396.

Biçer, B.T., Anlarsal. A. E., 2005. Diyarbakır yöresi nohut (Cicer arietinum L.) köy populasyonlarının tarımsal, morfolojik ve fenolojik özellikler için değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3):1-8.

Çakmak, A. 2019. Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde toplanan yabani nohut türlerinin karakterizasyonu. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 69s.

Jaafar, M. S. 2015. Türkiye’den toplanan yabani nohut populasyonlarının bazı tarımsal özellikler yönünden incelenmesi. Ankara üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 136s.

Kökten, K, Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Yılmaz H.Ş., Uçar R. 2018. Bingöl koşullarında bazı burçak [Vicia ervilia (L.) Willd] genotiplerinin ot verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3): 236-245.

Kökten, K., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Tutar, H., Özdemir, S. 2019. Determination of seed yield, straw yield and quality of some bitter vetch (Vicia ervilia L. Willd) genotypes in bingol ecological conditions, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56 (1):27-33,

Mart, D., Cansaran, E., Karaköy, T., Şimşek, M., 2007. Çukurova ve Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Yerel Nohut (Cicer arietinum L) Populasyonlarının Bazı Önemli Agronomik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Kalitatif Karekterlerinin Karakterizasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16(1-2): 61-72.

Soysal, S., Uçar, Ö., Erman, M. 2020. Siirt ili ekolojik koşullarında farklı ekim sıklıklarının nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve bazı verim özelliklerine etkisi. EJONS International Journal On Mathematics, Engineering & natural sciences, 4(15),

Talip, M., 2017. Cicer reticulatum Ladızınsky ve C. echinospermum P.H. Davis'in tarımsal ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 22s.

Türk, Z., Koç, M., 2003. Diyarbakır koşullarında kuru ve sulu olarak yetiştirilen nohut (Cicer arietinum L.)’un verim ve verim unsurlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. 5.Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Cilt 2;, Diyarbakır, s.424-427.

Uçar, Ö. 2019. Nohut Yetiştiriciliğinde Organik Madde İçeren Gübrelerin Önemi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 116-127.

Yaşar, M., 2010. Diyarbakır ekolojik koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.) hat ve çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 73s.

Yeşilgün, S., (2006). Çukurova bölgesinde bazı kışlık nohut (Cicer arietinum L.) hat ve çeşitlerinin bitkisel ve tarımsal özelliklerinin saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 54s.

Yorgancılar, M., Atalay, E., Bayrak, H., Hakkı, E., E., Önder, M., Babaoğlu, M., 2008. ISSR markörleri kullanarak Konya bölgesinden toplanan nohut (Cicer arientinum L.) popülasyonları arasında genetik çeşitliliğin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46):1-5

Published

2020-09-16

How to Cite

Cemal EROL, & Mustafa OKANT. (2020). Mardin Province and Neighborhood Chickpea (Cicer reticulatum) Determination of Genetic Resources Collection and Characterization. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 505–521. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp505-521

Issue

Section

Articles