Determination of The Grain Yield and Yield Components of Some Broad Bean (Vicia faba L.) Varieties Cultivated In The Ecological Conditions of Siirt Province


Abstract views: 409 / PDF downloads: 314

Authors

  • Özge UÇAR Ziraat Fakültesi
  • Sipan SOYSAL Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
  • Murat ERMAN Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp542-549

Keywords:

Pod, Vicia faba, broad bean, yield, seed, grain

Abstract

This study was carried out in order to determine the grain yield and yield properties of some broad bean varieties in the conditions of Siirt province in 2017-2019. Salkım, Kıtık-2003, Filiz-99 and Eresen-87 varieties registered by the Aegean Agricultural Research Institute were used in the study. Trials were laid out in 3 replications according to a randomized block design. In the study, plant height, first pod height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-grain weight and grain yield were investigated. According to the results of the research, plant height, first pod height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight, grain yield varied between 47.4-57.0 cm, 13.8-14.9 cm, 5.97-7.80 pcs/plant, 2.93-3.93 pcs/pod, 118.9-126.2 g and 170.2-183.1 kg/da. Salkım variety gave the highest values in terms of all the characteristics examined. As a result, when it is desired to grow broad bean in the ecological conditions of Siirt province, the Salkım variety is recommended.

References

Alan, Ö., Geren, H. 2006. Ödemiş-İzmir koşullarında yetiştirilen bazı bakla (Vicia faba var. major) çeşitlerinin tohum verimi ve diğer bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):13-20.

Geren, H., Alan, Ö. 2005. Ödemiş koşullarında yetiştirilen bazı bakla (Vicia faba var. major) çeşitlerinin hasıl verimi ve diğer bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1):59-66.

Kadıoğlu, S. 2019. Erzurum ilinde yetiştirilen bazı bakla (Vicia faba L.) çeşit ve popülasyonlarının verim ve bazı agromorfolojik özellikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28 (2): 112−120.

Karaköy, T., Demirbaş, A., Toklu, F., Tuğay Karagöl, E., Uncuer D., Gürsoy, N. Özkan, H. 2017. Ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan bakla (Vicia faba L.) yerel populasyonlarının agronomik ve morfolojik karekterizasyonu. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (Özel Sayı): 356-361.

Koç, S. 2016. Tekirdağ koşullarında yetiştirilen bakla (Vicia faba L.) genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yükseklisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, 44s.

Pekşen, A., Pekşen, E., Artık, C. 2006. Bazı bakla (Vicia faba L.) populasyonlarının bitkisel özellikleri ve taze bakla verimlerinin belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):225-230.

Pekşen, E., Artık, C. 2006. Bazı yöresel bakla (Vicia faba L.) populasyonlarının bitkisel özellikleri ve tane verimlerinin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (2): 166-174.

Pekşen, E., Gülümser, A. 2007. Sonbahar ve ilkbaharda ekilen bakla (Vicia faba L.) genotiplerinin bazı bitkisel özellikler ve tane verimi bakımından karşılaştırılması. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1):79-85.

Sepetoğlu, H. 2002. Yemeklik Dane Baklagiller. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, Ders Notları: 24/4.

Sözen, Ö., Karadavut, U. 2016. Faba beans grown in eastern mediterranean region of Turkey. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (2):209-217.

Şehirali, S. 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1089, Ders Kitabı No: 314, Ankara.

TÜİK, 2020. Bitkisel Üretim İstatistikleri [online], Bakla Üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr [Erişim Tarihi: 13.01.2020]

Uçar, Ö. 2019. Nohut Yetiştiriciliğinde Organik Madde İçeren Gübrelerin Önemi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 116-127.

Published

2020-09-16

How to Cite

Özge UÇAR, Sipan SOYSAL, & Murat ERMAN. (2020). Determination of The Grain Yield and Yield Components of Some Broad Bean (Vicia faba L.) Varieties Cultivated In The Ecological Conditions of Siirt Province. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 542–549. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp542-549

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)